מאגר ספרי קודש

א' אדר ידיעות שאינן ממקור

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות: תועלת

150 יום

א' אדר

ידיעות שאינן ממקור ראשון

ראינו לעיל {יום 139 } שידיעות מכלי שני אשר באופן רגיל נחשבות כרגילות עשויות להחשב כדברים שמותר לאומרם כשמכוונים לתועלת ובתנאי שאין מציגים אותן כעובדות ,אולם ,באשר ללשון הרע , ברוב המקרים אסור לספר דברים הידועים מכלי שני אף כשמכוונים לתועלת {ראה לעיל , יום 42 ,}

החפץ חיים מסביר שאף כי השגת תוצאה חיובית על יסוד מידע מכלי ראשון מוצדקת אפילו כשסיכויי ההצלחה וזעריים הרי מותר להשתמש במידע מכלי שני רק כשיש מקום להניח שכמעט בטוח שהתוצאה הרצויה אכן תושג , על פי זה מותר לספר לאחד הצדדים בהצעת שידוך או בהצעת שותפות עסקית על אפשרות קיומן של בעיות רציניות אצל הצד השני {ראה לעיל , יום 80 } על סמך שמועה , היות ומידע כזה בודאי ילקח בחשבון ברצינות מירבית ,


"יש מתעשר ואין כל ...."ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה א' אדר מחזור א'

הפסד זכיות

כתיב כמשלי {י"ג א } יש מתעשר ואין כל וגו' ,וידוע שמשלי הוא תמיד משלים ,והינו כמו שבעניני הממון רגיל הוא לאדם שמתעשר בעסקיו והולך למעלה למעלה , ומכל מקום כשבא לחשבון צדק ימצא שאין לו מאומה ,מפני שכנגד שהיה רוח הרבה בעסק היו הזיקות הרבה , עד שכשעמיד זה כנגד זה יראה שלא נשאר מאומה בידו , כך בעניני הנצח , יש לך אדם שעושה תמיד מצוות ומעשים טובים , אכן יש לו טבע רע שטבעו להטיל דופי על הבריות , איש כזה כאשר יבוא לעולם העליון יראה שם שאיןלו מאומה , שכל הגפנים והנטיעות שנטע בגן עדן במעשיו , נתכסו פניהם בקוצים וברקנים ולא מנכר כלל הנפנים שיש בו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר