מאגר ספרי קודש

כ'ב שבט מציאות או דמיון ?

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

141 יום

כ"ב שבט

מציאות או דמיון ?

דיבורים הנשמעים לכאורה בתיכנון מזימה שיש לחשוף אותה בטרם תצא אל הפועל , עלולים לפעמים להיות לא יותר מאשר דיבורים חסרי משמעות גרידא ,אם מגיעה לאזני אדם שמועה על אחרים המתכננים להזיק ,למשיהו אחר , אסור לו לספר על כך לקרבן המיועד אלא אם כן יש בסיס מוצק להנחה שכוונותיהם של הזוממים אכן רציניות , מפעם לפעם קורה שאנשים מתמודדים עם כעס ותסכול באמצעות דמיונות אשליות תיכנונים ואיומים בשעה שאין להם כל כוונה ממשית להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל , במצבים כאלו , השומע בעל הכוונות הטובות ההולך ומספר את הדברים עובר על איסורי לשון הרע ,רכילות והוצאת שם רע ,


"ויש שסיבת הרגל עוונם בא להם מצד מידת נרגנות "


פירוש הלכה כ"ב שבט מחזור א'

נרגנות

ויש שסיבת הרגל עונם בא להם מצד מידתנרגנות ,והוא האיש אשר דרכו וחקו להתאונן ולהתרעם , וימצא תואנות על חברו תמיד על מעשיו ועל דבריו , ואף- על -פי שחברו בתמו מתהלך עמו ולא זר עליו בדבר : וידון כל דבר לחובה ולא לזכות וכל שגנה ישים לזרון , וחושד לחברו שבשנאתו אותו עשה הדבר הזה , כאמור {דברים א כז}: "ותרננו באהליכם ותאמרו בשנאת ה' אותנו הוציאנו וגו' " ,והנה המנגע במידה הרע הזאת ,ולא ימלט תמיד מעון לשון הרע על -ידי זה, כי בכל מה שחברו עושה או מדבר ,יתראה לושכוון רק נגדו , והנה הרוצה להנצל ממידה הרע הזאת ,יתבונן בהרעות המסבבות מהמידה המגנה הזאת , ועל -ידי -כך ינצל ממנה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר