מאגר ספרי קודש

כ'א שבט הבנה יסודית

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

140 יום

כ"א שבט

הבנה יסודית

-תנאי שני : גיתות יהיד של הנסיבות:

אפילו כאשר אדם היה בעצמו עד להתרחשות , עליו להממנע ממסקנה נמהרת שאחד הצדדים הזיק , או עומד להזיק ,לצד השני ,לעיתים קרובות או אפשר להבין עד תום את גישתו ואת התנהגותו של אדם אחד כלפי רעהו מבלי להכיר באופן יסודי את מערכת היחסים ביניהם מה שנראה לכאורה כמזימה עשוי להיות בעצם תכנית להגנה עצמית של אותו אדם , חשיפה ה"זומס " במקרה זה עלולה להותיר אותו בקרבן האמיתית , כשהוא חשוף לפגיעות וחסר הגנה ,


"ומי הוא רופא נאמן יותר מאדוננו דוד ע"ה!"


פירוש הלכה כ"א שבט מחזור א'

הפקר

ויש שסיבת {הרגל } עונו בא לו מצד ההפקר, דהינו , שהוא רואה שהדבר זה הוא הפקר בעיני הרבה מבני -אדם ,בעונותינו הרבים ,ולא נחשב בעיניהם לעון כלל ,על -כן נתרשלו ידיו משמירתו ,

ועצה לזה- שיחשוב בנפשו , אלו היה חס ושלום חולה הוא ואנשי עירו , באיזה מן המחלות הגדולות , השם ישמרנו ,עד נשמע שבא לעיר רופאי העיר לבקש עוד מזור ותרופה לזה, והיה נשמע שבא לעיר רופא אחד גדול , המפורסם בכל העולם , שאין כמוהוברפואותיו , שמחזירין את החולה הנואש לבריאותו הישנה , ולא נכר בו עוד שום שמץ מחלה - האם היה מתרשל תכף לשלוח אחר הרופא הזה שיבוא לראות בצרתו , שמוטל על ערש דוי , אולי ירפאהו מחליו , ואף אם היה שואלו אחד מאוהביו : למה אתה זריז יותר מאחרים ? בודאי היה משיבו :שוטה שבעולם ! בדבר שחיי תלויין בו אפילו בספק ספקא , אין אני צריך להסתכל על אחרים , ועל אחת כמה וכמה בהרופא הזה , שאנו מכירין אותו מרפא לכל חלי הנואש - האם אפקיד חיי בשביל אלו השוטים שאינם חסים על חייהם ?! ואם זה היה בעיניני הגוף,קל -וחומר בעניני הנפש , שידוע לנו שמי שינצר לשונו הרע , הוא יזכה לחיות חיי נצח בעולם הבא , כמו שכתוב {תהילים לד ,יב-יג } :" לכו בנים וגו' , מי האיש החפץ חיים וגו' " ומי הוא רופא נאמן יותר מאדונינו דוד המלך , עליו השלום ,ולהפך, חס ושלום , אין לו רפואה למכתו נצח , וגם בעולם הזה, לבסוף יבואו עליו יסורים ומכאובים על -ידי זה, כמו שכתבנו למעלה {שער א ,פרק ח } בשם המדרש ,על אחת כמה וכמה שאין לו להסתכל בזה על אחרים.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר