מאגר ספרי קודש

כ' שבט עובדות ולא שמועות

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

139 יום

כ' שבט

עובדות ולא שמועות

כדי שדברים לא ייחשבו כסיפור רכילות ויוגדרו כתועלתיים חייבים להתמלא מספר תנאים ,

החשוב מכל הוא לוודא שהמידע אכן נכון ומדויק לגמרי ,לשם כך צריך הן לאמת את העובדות והן להבין בכדור את המצב וכפי שהדברים נדונו לעיל בענין סיפור דברים שיש בהם גנות כדי להועיל },

- תנאי ראשון : נפעל אך ורד על יסוד מידע מכלי ראשון ,

הציווי "לא תעמד על דם ערך " {ויקרא י"ט , ט"ז} מחייב אותנו למסור מידע מועיל אם הוא ידוע לנו ממקור ראשון , אם אדם מחליט לספר על מעשה שעליו שמע ואשר הוא עצמו לא היה עד לכך , כדי למנוע מזולתו הפסד או נזק צפוי , עליו לומר בפירוש ובצורה ברורה שהידיעות שברשותו מבוססות על שמועות ואין לקבל אותן כעובדות,

" אם אדם רוצה להיות צדיק, הקב"ה מוסר לו מלאך שמתנהג עמו בדרך צדיק "


פירוש הלכה כ' שבט מחזור א'

הבא לטהר מסייעין אותו

וכן הוא נמי בעניננו , שאם האדם יתן עיניו ולבו על דרכיו , ויהיה מזסכום אצלו לשמור פתחי פיו , שלא יפתחנו כי אם לצרך ולא לדבר רע ומרמה ,בודאי לא יבצר ממנו העניין הזה , והבא לטהר מסיעין אותו ,וכמו שאמרו חז"ל {תנדב"א סוטא , פרק ג}, שאם אדם רוצה להיות צדיק , הקדוש -ברוך -הוא מוסר
לו מלאך שמתנהג עמו בדרך חסיד , ומה שאמרו חז"ל "וכולם בלשון הרע "- הלוא סימו על זה תיכף,
:בלשון הרע סלקא דעתך ? אלא אימא באבק לשון הרע , ואף באבק כתב שם מהרשיא, דמה שאמרו "כולם "היינו רק שאם האדם לא יתן עיניו ולבו על דבורו ויניח אותו על טבעו , בודאי כולם יכשלו בו: ולא כמו גזסל ועריות ,דאף אם יניח אותו על טבעו , יוכל גם -כן לפעמים להנצל מזה ,על איזה זמן ,מה שאין כן בלשון הרע , שהוא תלוי בדבורו , אבל לא כונו חז"ל ,חס ושלום , לומר שהאדם לא יוכל כלל מאבק לשון הרע.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר