מאגר ספרי קודש

י'ט שבט במטרה להביא תועלת

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות : תועלת

138 יום

י"ט שבט

במטרה להביא תועלת

אנשים המספרים רכילות , בדרך כלל מיחסים זאת למניע הנחשב בעיניהם כחיובי אולם על פי השקפת התורה , אין כאן אלא הליכת רכיל , ודיבורים כאלו אסורים בהחלט אלא אם כן ברור בתכלית שהמניע הוא לתועלת,

המניעים לתועלת השכיחים ביותר שבגינם אפשר יהיה להתיר סיפור דברים שבדרך כלל אסור לספרם שלושה הם :


1}להזהיר אדם מפני כוונתו של מישהו אחר להזיק לו , כך שאותו אדם יוכל להתגונן מפני הנזק הצפוי ,

2} להודיע לאדם שמישהו גורם לו נזק עכישו , כדי שיוכל לשים קץ ,

למצב זה :

או 3}לספר לאדם שמישהו כבר גרם לו נזק , כך שיוכל לקבל פיצוי על

הנזק {אם המדובר בהפסד כספי } או לפחות למנוע נזקים נוספים ,


"יצה"ר המסור בידך ...."


פירוש הלכה י"ט שבט מחזור א'

"ואתה תמשל בו "

וכן הוא אומר {קהלת ז,כט } : " אשר עשה האלוהים את האדם ישר ,והמה בקשו חשבנות רבים " ,וכזה איתא בתנחומא , פרשת בראשית {אות ז,} וזסה לשונו , :" אשר עשה האלוקים את האדם ישר" - לא בראו הקדוש -ברוך -הוא ,שנקרא צדיק וישר, את האדם בצלמו , אלא כדי להיות צדיק וישר , ואם תאומר : למה בראו ליצר הרע , שכתוב בו {בראשית ח ,כא}: " כי יצר לב האדם רע מנעריו "? אתה אומר שהוא רע , מי יכול לעשותו טוב ? אמר הקדוש -ברוך -הוא : אתה עשית אותו רע - תינוק היית ולא חטאת , נתגדלת וחטאת ! {פרוש , שהאדם ממשיך אותו על עצמו במעשיו ובעניניו , כי הקדוש-ברוך -הוא נתן כוח לאדם להיות מושל עליו , והיצר הרע יהיה לו בבחינת עבד לסייע לו באיזה ענינים לצורך התכליתי , ככתוב {שם ד , ז}: "ואתה תמשל בו ", וכתיב {משלי כט ,כא}: "מפנק מנוער עבדו וגו", והדברים ארוכים }, וכמה דברים קשים יש בעולם יותר מיצר הרע ומרים ממנו , ואתם ממתיקים אותן ,אין לך מר מן תרמוסין ,ואתה שוקד לשלקן ולהמתיקן במים שבע פעמים עד שהוא מתוק , וכן חרדל וצלף, ומה מרים שבראתי אותן , אתה ממתיקן לצרכך- יצר הרע המסור בידך , על אחת כמה וכמה ,עד כאן לשונו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר