מאגר ספרי קודש

ו' שבט לראות את הנולד

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות

ו' שבט

125 יום

לראות את הנולד

כאיסור סיפור רכילות נכלל סיפור דברים שבסופו של דבר יעוררו שנאה אם יגיעו לאזניהם של אדם מסוים או אנשים מסוימים ,

לפיכך , אסור לספר לאף אדם משהו העלול לעורר שנאה בשום אדם כלפי זולתו צריך לצאת מתוך הנחה שדברים המסופרים אפילו לאדם אחר כלבד עלולים לחזור ולהישנות באזני אחרים ,ובסופו של דבר יכולים להגיע לאזני כולם , רק אם מזהירים את השומע שלא לספר לשום אדם את הדברים שהוא עומד לשמוע , ואפשר לסמוך עליו שיקיים את האזהרה ,יהיה מותר לספר לו את הדברים {כמובן בתנאי שאין אלו דברי גנות: אחרת , יהיה זה בגדר לשון הרע }


"כל התולה בטחונו בהקב"ה הרי הוא מחסה לו בעוה"ז ובעוה"ב"

פירוש הלכה ו' שבט מחזור א'

תוצאת הבטחון -שמירת הלשון

ודע , דנצירת הלשון מרע כוללת השמירה מכל חלקי הדבורים שהוא להרע או להקניט לחברו ,כגון לשון הרע ,ורכילות ומחלוקת וקללות והלבנת פנים ואונאת דברים ,ומי שירצה לזכות לשמירת השלון יתחזק מאוד במידת הבטחון , וכנזכר לעיל בריש פרק י , כדי שלא ידע לו אם אחד ידע לו בעניניו , ולא יבוא לספר בגנותו ולריב אתו ולקללו ולהלבין פניו ולהקניטו, ויבטח בהשם שהוא יזמין לו ממקום אחר את החסר לו על ידו ,והנה אמרו חכמינו ז"ל במנחות כט {עמוד ב}: כל התולה בטחונו בהקדוש -ברוך -הוא ,הרי הוא מחזסה לו בעולם הזה ובעולם הבא ,שנאמר וגו' ,ומלת "כל התולה " כולל אפילו אם אין הדבר נוגע לחפצי שמים ,וכל -שכן מי שמעמיד על עצמו מלריב עם חברו שנגע לו בעניניו מפני כבוד שמים ,שירא שלא יוכל להתאפק בעת הכעס מלדבר דברים שלא כהנן על -פי דין , על -כן הוא מעביר על מדותיו ובוטח בה' ומבקש ממנו שיזמין לו ממקום אחר - בודאי יהיה הקדוש -ברוך -הוא לו גם למחסה בעולם הזה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר