מאגר ספרי קודש

כ'ט טבת כשיש הצדקה למעשה

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות

119 יום

כ"ט טבת

כשיש הצדקה למעשה

אסור לספר רכילות אפילו כשברור שהיתה הצדקה מלאה למעשה הנדון , לפיכך אסור לספר לאדם שמישהו דיבר בגנותו לתועלת , יתרה מזו , אסור לספר לאדם שמישהו דיבור נגדו בעצת פוסק , אנשים נוטים לחוש טינה כלפי מי שמדבר נגרם אפילו כאשר ברור שהיתה למספר הצדקה לעשות זאת ,


".... היצר הרע מסיתו לאמור .... ומשתדל להפריע מנו עי"ז העת הקבוע לתורה "


פירוש הלכה כ"ט טבת מחזור א'

למשל : התורה הקדוש הצותה אותנו שנזהר ,בלמוד התורה תמיד , ולפחות בקביעות עתים לתורה , וכן בנתינת הצדקה ,וכדומה מעניני המצוות , אשר יראה לכאורה הפסד לאדם על -ידי -זה בממונו , והיצר הרע מסיתו לאמר : פן מה אעשה באחריתי אם לא אשתדל ביותר בעניין עסקי ,ובפרט בעת זה ,שמכשר ביותר לסע ולילך לשם ולשם ,ואם לא עכישו אימתי ! ומשתדל להפריע ,ממנו על -ידי -זה העת הקבוע לתודה ,וכן מנתינת הצדקה ,על -ידי טענות אלו וכדומה לזה , לכך בא הכתוב כמזהיר :" בטח בה' ", שהוא בוודאי ישלים לך את כל הראוי לבוא לך ,"ועשה טוב "- על -ידי -זה תוכל לעשות כל טוב ,וכמזכר בירושלמי סוטה ,פרק ט {סוף הל' יג}, וזה לשונו : בחד שהיה לומד , והוו צוחין לה בפרגמטיא {פרוש שהיו צועקים הקונים שיבוא עם סחורתו למכור } והוה אמר :לית אנא מבטלא ענתי , אין חמי למיתי מיתי הוא {וזה לשון הקרבן העדה' והיה אומר אין אני מטבל השעה שקבעתי ללמוד התורה בשביל הרוחת ממון : אם ראוי שיבוא לי רוח ,יבוא הוא מעצמו מהקדוש -ברוך -הוא אך לאחר שאגמור קביעת למודי }.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר