מאגר ספרי קודש

כ'ח טבת הרכילות מהי?

בס"ד

ספר חפץ חיים


רכילות

118 יום

כ"ח טבת

הרכילות מהי?

הפסוק "לא רכיל בעמיך " {ויקרא י"ט , ט"ז } אוסר את כל אופני לשון הרע , אך המושג "רכיל " מתיחס במיוחד לרכילות ,סיפור דברים המרבים שנאה בקרב יהודים ,בעוד לשון הרע שיש בו דברי גנאי יכול לגרום למדובר כי יתבזה בעיני אחרים , יכולה הרכילות להזיק ליחסים שבין המדובר לבין אחיו היהודים ,

אסור לספר למישהו שפלוני עשה משהו כדי להזיק לו : דיבר עליו לשון הרע :אינו מחבב אותו או אינו מעריך אותו ,היות ורבים הסיכויים שדברים כאלו יעורר בלב השומע רגש שלילי כלפי פלוני ,


" אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימא "


פירוש הלכה כ"ח טבת מחזור א'

"משלך יתנו לך ..."


עוד זאת יראה , להתחזק תמיד את עצמו במדת הבטחון ,כי מלבד שהיא מידה קדושה ומכרחת לדרך עבודה התכליתי ,עוד זאת צריכה מאוד לענין מידת שמירת הלשון , כי ידוע הוא שכמה פעמים ידע לבו מאוד על חברו , והיצר מסיתו לילך ולפרסמו לאיש רע ובליעל ,על דבר שלפי דעתו נגע לו בעסקו או שנגרע לו מכבודו על -ידו, וקשה לו מאוד להתגבר על יצרו בעניין זה ,אבל כאשר יתישב האדם בדעתו למה שאמרו חכמינו ז"ל ,שאין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא נימא , ולכל אחד ינתן מה שנגזר עליו מן השמים ,הן לענין כבוד והן לעניין ממון , כמו שאמרו חכמינו ז"ל ביומא ,דף לח {עמוד א }: מכאן אמר בן -עזאי : בשמך יקראוך ,ובמקומך יושיבוך ,ומשלך יתנו לך וכו' - אז ירף ממנו היצר ,

ואגב נבאר מעט מידת הבטחון , ונבוא אחר -כך לעניננו , דוד המלך עליו השלום , אמר {תהילים לז ,נ}: "בטח בה' ועשה טוב ,שכן ארץ ורעה אמונה "- מתחלה הזהיר את האדם במידת הבטחון , ואחר -כך על עשיית הטוב , כי הוא כיסוד חזק שיוכל להבנות עליו כל בנין.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר