מאגר ספרי קודש

כ'ז טבת עשיית תשובה

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע : קבלת לשון הרע

117 יום

כ"ז טבת

עשיית תשובה

סדר התשובה הרגיל למי שעבר על עבירות שבין אדם למקום הוא : חרטה, וידוי וקבלה לעתיד שלא לחזור על אותו החטא לעולם , מי ששמע ויקבל לשון הרע שסופר על ידי מישהו אחר , צריך לעשות תשובה כסדר זה .

אם משיהו האמין וקיבל את דברי הלשון הרע , כי אז עליו להקדים לשלבי התשובה הנ"ל השתדלות אמיתית לעקור מליבו את הדברים ולשכנע את עצמו שאין הם נכונים ,הדברים תקפים גם כאשר ההלכה מתירה לשמוע גנות לתועלת , אבל אינה מתירה להאמין בה כעובדה ,

באופן כללי , עבירות שבין אדם לחברו אי להן כפרה עד שיבקש החוטא מחילה מהאדם שחטא לו ,אולם דברים אלו אינם אמורים במי שיקבל לשון הרע ,פירוש הלכה כ"ז טבת מחזור א'

אריכות ימים

ומידה זו מועלת לאדם גם -כן לפעמים להוסיף לו ימים , אפילו אם כבר נגזר עליו שימות ,כדאיתא {ראש השנה יז ,א }במעשה דרב הונא ברה דרב יהושע דחלש ,ועל רב פ]פא לשיולי בה {לבקרו } חזא דתקיף לה עלמא ,אמר להו : צביתו לה זודתא {פרוש תבריכין }, לסוף אתפח ,הוה קמכסיף רב פפא למחזיה , אמר לה :מאי חזית ? אמר לה : מוקים במילה לא תוקמו בהדה ,על -כן צריך האדם להתדבק תמיד במידה הקדושה הזו ,ויהיה לו טוב בזה ובבא.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר