מאגר ספרי קודש

כ'ה טבת אימות חשדות

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :קבלת לשון הרע

115 יום

כ"ה טבת

אימות חשדות

התורה אינה מקבלת ראיה נסיבתיה כהוכחה לאשמתו של אדם לפיכך , כאשר מישהו חושד שפלוני התנהג שאל כראוי ,אסור לו להחליט שחשדותיו נכונים על יסוד תגובותיו של פלוני להאשמות נגדו או על יסוד כל התנהגות הריגה אחרת המצביעה על אשמתו ,

בכל זאת אם - בנוסף לראיה הנסיבתית - החשדות הללו נתמכים על ידי משיהו אחר ,הטוען שהיה עד לדברים וראה בעצמו את פלוני בעשותו את המעשה , ניתן להאמין שחשדותיו נכונים , מכל מקום ,השומע עדיין חייב ,במידת האפשר , לדון את המואשם לכף זכות , עליו להשתדל להבין את מגיעיו ואל ימהר לגנות אותו ,


יתר על כן ,אסור לספר את הדברים מבלי שנתקיימו התנאים המאפשרים סיפור גנאי כשמכוונים לתועלת ,

"שנקל לו לאדם לקבל על עצמו כל הבזיונות עם עי"ז ימנע ממנו הפסד"


פירוש הלכה כ"ה טבת מחזור א'

צדוק הדין

כמו שכתב בספר חרדים {ח"ר פ"ה מה' י"ם :פרק סו ,אות ,סה } וזה לשונו: בשמעי כל מחרפי ומגדפי ברבים ,אשים נגדי כף מאזנים : בכף אחת אשמותי ,ובכף שניה החרופין והגדופין ,ואביט כי כף האשמות מטה מטה - ואשתק ואצדיק דיני , וכן אעשה לכל מיני צער בדיבור ובמעשה }, דהלוא אנו רואין בחוש ,שנקל לו להאדם לקבל על עצמו כל הבזיונות ,אם על -ידי -זה ימנע ממנו הפסד נכסיו , כגון בעת השפרה ושארי צרות , רחמנא לצלן ,ועל אחת כמה וכמה אם יודע שבזה יסלק מעליו ענשי הגוף החמורין ,ומכל זה נוכל לדון במכל -שכן לענין הסבלנות , שלא יקשה על האדם רק בעת שהוא עומד נגד חברו ושומע בזיונו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר