מאגר ספרי קודש

כ'ב טבת שמועות

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :קבלת לשון הרע

112 יום

כ"ב טבת

שמועות

יש שמועות שההלכה מתירה לחוש להן , אך לעולם אין לקבל אותן כעובדות ואסור להאמין בלב באמירתותן

חשוב להכיר בהבדלים ההלכתיים שבין שמועות שאולי יש להן מעט אמינות לבין כאלו שאינן אלא רצח אופי , אם ידוע שלמדובר יש אויבים בקרב הציבור ,וסביר מאוד שהם הם המקור לשמועות אסור בהחלט לקבלן , גם אם אין לו אויבים בעיר שאפשר לומר שהם הוציאו עליו את הקול , על הלעז לעבור בעיר לפחות יום ומחצה מבלי לאבד מעוצמתו לפני שאפשר יהיה להתיחס אליו ברצינות,

כששמועה בכל זאת ממשיכה לעבוד במלוא תוקפה , מותר על פי הדין להטיל ספק במעמדו של המדובר : כגון כשהשמועה נוגעת למעמדו של אדם ככהן או כבעל יחוס דומה ,


"הווי למוד לקבל את הצער , והווי מוחל על עלבונך "


פירוש הלכה כ"ב טבת מחזור א'

שיההי מתרצה לכל מה שיארע לו

עוד יזהר מאוד להרגיל את עצמו במדת הסבלנות , שיהיה מתרצה לכל מה שיארע לו ,כדאיתא באבות דרבי נתן וזה לשונו {פמ"א הי"א }: הוי למוד לקבל את הצער ,והוי מוחל על עלבונך ,ויהיה נקל לו על -ידי -זה מדת שמירת הלשון ,דאי לאו הכי יצטרך להתגבר על יצרו תמיד ,שלא לילך ולספר לאחרים מה שהיה בינו ובין פלוני ,או להזהר באיזה אופן לספר {וכמו שנתבאר ב' חפץ חיים ' , בחלק א, כלל י , סעיפים יגשידשטו }, ופעם ינצח את היצר , ופעם היצר ינצחנו ואפילו אחד יחרפהו בפניו ,לא ישיב לו כלל ,וידע כי הכול מאת השם הוא עבור עונותיו , ועונותיו הם המחרפין אותו , וכשיהיה מקבל את הדין על עצמו באמת ,בודאי הקדוש -ברוך -הוא ירומם קרנו למעלה עבור זה בעולם הזה ובעולם הבא.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר