מאגר ספרי קודש

כ'א טבת בין תלמיד לרבותיו

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :קבלת לשון הרע

111 יום

כ"א טבת

בין תלמיד לרבותיו

לשון הרע מפי ילדים שנתקבל כעובדות על ידי הוריהם , גורם לעיתים קרובות לעוול ולאי -צדק רב , תכופות קורה שתלמיד אחר או שניים , בעלי מעמד בכיתתם מחליטים באופן שרירותי להטיל דופי במורה והסיפורים מקבלים מימדים מוגזמים ומתחילים להתפשט סביב סביב ללא כוונות דעות מקבלים הורים את סיפורי ילדיהם על המתרחש בכיתה ועד מהרה מוצא עצמו חמורה בעמדת ההגוננות ובמאבק על שמו הטוב ,

כפי שיודע כל מבוגר , אי שביעות רצונם של ילדים אינה מעידה על מגרעותיו של המורה במחנך יש להתחשב בגירסתם של התלמידים על המצב , אך אין לקבל אותה כעובדה ,יש לערוך בירור יסודי וזהיר ,אשר לא יביך את המורה ,בטרם מכריזים על אי כשירותו ,


"המלמד זכות לפני הקב"ה .... נעשה אח"כ מרכבה לאור של היכל הקדושה "


פירוש הלכה כא' טבת מחזור א'

מעלת המלמד זכות לפני הקדוש ברוך הוא


ואיתא בתנחומא ,פרשת שופטים על הפסוק {דברים טז ,יח }" ושפטו את העם משפט צדק" -אמר רבי יהודה ברבי שלום , שיהיו מטין ומלמדין עליהם זכות לפני הקדוש -ברוך -הוא ,ממי את למד? מגדעון בן יואש ,שבימיו היו ישראל בצרה ,היה הקדוש -ברוך -הואמבקש אדם שילמד עליהן זכות ולא היה מוצא ,שהיה הדור דלבמצוות ובמעשים ,כיון שנמצא זכות בגדעון , שלמד עליהם זכות ,מיד נגלה אליו המלאך ,שנאמר {שופטים ו ,יב -די } :" וירא אליו מלאך ה' וכו' ויאמר לך בכוחך זה "- בכוח זכות שלמדת על בני , הוי : " ושפטו את העם משפט צדק "שיהיו מלמדים זכות על הדור מכל זה נוכל להבין מעלת המלמד זכות לפני הקדוש -ברוך -הוא ונעשה אחר -כך מרכבה להאור של היכל הקדושה שנקרא היכל הזכות , ששם מזכירין זכותן של ישראל , בדאיתא בספר חרדים.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר