מאגר ספרי קודש

י'ט טבת להקדים בדברי הבהרה

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :קבלת לשון הרע

109 יום

י"ט טבת

להקדים בדברי הבהרה

ראינו שאסור להאמין לדברי גנאי על פלוני כאילו הם עובדות אפילו כשמכוונים לתועלת יש לנקוט באמצעי הזהירות הנדרשים מבלי לשנות את היחס כלפי האדם המדובר ,

למדנו גם שהמחטיא יהודי אחר עובר על האיסור "לפני עוד לא תתן מכשל " {ויקרא י"ט ,י"ד }
לפיכך , כשאדם מספר דברי גנות לשם תועלת , עליו להיזהר שאל להחטיא את השומע בכך שהלה יקבל את הדברים בעובדות של ממש ,

האופן הנכון למסירת מידע שלילי כשמכוונים לתועלת הוא להקדים לדברים משפט כגון "אינני ערב לנכונות הדברים - יתכן שאני טועה - אבל יש להתיחס לענין ברצינות ,


".... לפי שלימד קטיגוריא על ישראל ,יראה ולא יאכל "


פירוש הלכה י"ט טבת מחזור א'

העונש על קטרוג כלל ישראל

ויותר מזה מצינו באליהו ,על שאמר {מ"א יט י}: " קנא קנאתי וגו' כי עזבו בריתך וגו' ",נסתלק על זה מן הנבואה וצהו הקדוש -ברוך -הוא למשוח אלישע , תחתיו ,כמו שאמרו הז"ל {הובא בילקוט מלכים }ף וכתב הספר חרדים בדף נא {מה' י-ם תשד"מ פרק מז , אות כג } בשם המדרש ,דהשליש שנענש עבור שאמר {מ"ב ז ,ב }: : הנה ה' עושה ארכות בשמים ,היהיה הדבר הזה ", כך אמר : ודאי השם יכול לעשות ,אך {בראשית ז ,יא }" וארבת השמים נפתחו "- איך אפשר שלדור רע כזה יהיה נעשה נס גדול כזה ? השיבו אלישע הנביא ,דלפי שלמד קטגוריא על ישראל , יראה ולא יאכול עד כאן לשונו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר