מאגר ספרי קודש

ו' טבת הוכח תוכיח

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :שמיעה

96 יום

ו' טבת

הוכח תוכיח -את מי ?

על פי החיוב להוכיח את הזולת נדרשה גם מניעה הורה מדיבור לשון הרע על ידי שינוי הנושא מתוך כבוד ודרך ארץ , כמו כן אין להניח גם לרב , לדבר מה שנראה בלשון הרע , מכל מקום ,יש מן החוצפה בהאשמת רב בדיבור לשון הרע , עדיף לבקש מן הרב הסבר שיסייע להבין מדוע מותר היה לו להתבטא באופן מסוים ,


החיוב של הוכח תוכיח את עמיתך אינו חל על הוכחת ילדים ,בכל זאת , אחראים הן ההורים והן המורים להתנהגותם של הילדים מכח מצוות החינוך , עליהם לחנך את הילדים לשמירת המצוות כהלכתן , לפיכך, עליהם להרגיל את הילדים כר בגיל הרך להימנע מדיבור לשון הרע או משמיעתו ,"גם ירגיל את עצמו לדון את חברו לכף זכות"

פירוש הלכה ו' טבת מחזור א'

הכונת המחשבה לצד הזכות

גם ירגיל את עצמו לדון את חברו לכף -זכות וכמו שאמרו חכמינו ז"ל בשבועות ,דף ל {עמוד א }: "בצדק תשפט עמיתך " {ויקרא יט טו} - הוי דן את חברך לכף -זכות והוא אחד מהדברים שאדם ואכל פרותיהם בעולם הזה , והקרן קיימת לו לעולם הבא ,כמו שאמרו בשבת {קכז ,}

והעניין של " כף -זכות" הוא ב,בין אם יש לצדד בעצם בעניין שנשמע עליו שעשה או שדבר , לומר שהדין עמו או שבשננה בא העניין לידו , או שלא ידע את חומר אסורו , ואפילו אם נתברר שכל הסברות לא שייך בזה המעשה , יחשוב אולי חסר המספר פרט אחד , או שהוסיף עוד פרט אחד קטן , שעל -ידי -זה נשתנה העניין לגנות עליו , וכלל אמרו חכמינו ז"ל באבות {פ"ב מ"ד }: אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר