מאגר ספרי קודש

ד' טבת תוכחה לרבים

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :שמיעה

94 יום

ד' טבת

תוכחה לרבים

ראינו שחייבים להוכיח את המספר לשון הרע גום בשכמעט אין כל סיכוי שהוא יקבל את דברי התוכחה , כשמספר אנשים מעורבים בשיחה הכוללת לשון הרע ,חייב אחד מהם להוכיחם על הדיבור האסור , אולם ,שלא כמו במקרה של יחיד המדבר לשון הרע אם הקבוצה התעלמת מן התוכחה ,לא ימשיך היחיד בתוכחתו אלא אם כן יש לו יסוד להניח שדבריו יביאי בסופו של דבר לידי תועלת , כשמדובר בחבורת אנשים שאינם מקבלים תוכחה מוטב שלא להרבנות בה ,


היוצא מכלל זה הוא כאשר אדם מוצא עצמו בתוך ציבור שמזה זמן רב כבר הפסיק להתיחס לאיסור לשון הרע ,הרגל נפוץ דורש יותר מאשר תוכחה רגילה נדרשה כאן מחאה נמרצה צריך לעורר את האנשים לחומרת עוון דיבור לשון הרע ולצורך ידיעה ברורה בהלכות לשון הרע ,


" והכל יעשה בהדרגה ...."


פירוש הלכה ד' טבת מחזור א'

הרגל נעשה טבע

כללו של דבר : הרוצה לזכות במידת שמירת הלשון ,יעשה הפוך ממה שעושים בעלי הלשון , שרגילתם תמיד לילך בקיבוץ אנשים ,ואלי ישמעו איזה דבר שיהיה להם ממה להלעיג או לרגל אחר- כך זה הדבר לאחרים ,וגם רגילתם תמיד לדרוש אודות חדשות שנעשה בעיר בין אדם לחברו , בכדי שלא ישקט לשונם איזה שעה משעות היום - והוא יעשה בהפכו ,והכול יעשה בהדרגה : מתחלה ירגיל את עצמו שאל יעמוד בחבורת אנשים ולא ידרוש אחד חדשות ,ואחר -כך ירגיל את עצמו לאט לאט שלא יאכה לשמוע שום חדשות ,עד שבהמשך הזמן יעזרנו השם שיהיה קנוי לו המידה של שמירת הלשון בטבע שאם יראה אחר -כך לאדם אחר עובר על אסור לשון הרע וכיוצא בזה , יתפלא נפשו עליו , כי כבר מוזר לו דבר זה בטבע כמו שער אסורים לכל ישראל.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר