מאגר ספרי קודש

ב' טבת שותף לדבר עבירה

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :שמיעה

92 יום

ב' טבת

שותף לדבר עבירה

בנוסף לעבירה על האיסור לשמוע לשון הרע , הופך כל השומע לשון הרע לשותף לעבירת דיבור לשון הרע שהרי בעצם הקשבתו הוא מאפשר למספר לבטא את דיבוריו האסורים ולפיכך הוא שותף לחטאו של המספר ,

במקרה של מאזין יחיד , בודאי חל האיסור "לפני עוד תתן מכשל " {ויקרא י"ט ,י"ד }שהרי בפסוק זה נכלל גם האיסור להביא יהודי אחר לידי חטא ,אם אדם הוא המאזין היחיד ללשון הרע , הרי הוא זה האחראי למתן ההזדמנוות לחטוא למספר הלשון הרע ,

להלן נראה שבמקרים מסוימים אסור לשמוע לשון הרע לא בגלל האיסור העיקרי שבשמיעתו אלא בגלל האיסור לגרום ליהודי אחר לחטוא ,


"יאזור עז בנפשו ללחום עם יצרו לפסוק באמצע ,, וישיא את הדברים לענין אחר , דומיא שאם היו מודיעים לו באמצע אכילתו שזה הוא דבר איסור בודאי הי'ה פוסק ,"


פירוש הלכה ב' טבת מחזור א'

כיצד ימלט נפשו

ואם התחיל לדבר עם ראובן אודות שמעון , כי לא ידע שהוא שונאו , ובתוך כך נכר לו לפי הענין שיש לו בלבו עליו ויבאו על -ידי -זה ללשון הרע , - אם אין לו עצה איך להשמט ולילך מאתו, ישמיט את עצמו מעניין זה לעניין אחר ,

וכן אם אדע שהתחיל לדבר ,והרגיש בעצמו שבשיסיים בדבורו ילכד על -ידי -זה בעוון לשון הרע או שאר דבור אסור כיוצא בזה ,יתאזר עוז בנפשו ללחום עם יצרו לפסק באמצע , וישיא את הדברים לעניין אחר, ,דומיא שאם היו מודיעים לו באמצע אכילתו ,שזה הוא דבר אסור , בוודאי ההי פוסק תכף והיה פולט אפילו מה שבתוך פיו {וכמו שכתב בספר יערת -הדבש "} ואפילו אם יתביש לפעמים על -ידי זה , אמרו חז"ל {עדויות פיה מ"ו } : מוטב שיקרא אדם שוטה כל ימיו , ואל יהי רשע שעה אחת לפני המקום , וכבר כתב הרמב"ן בספר 'שער הגמול ', ששעה אחת בגיהנום קשה יותר מיסורי איוב כל ימיו , וידעו שהאדם מתרצה יותר להתבייש ולא לסבול יסורים קשיים ,

וכל זה שכתבנו הוא בשאין לו עצה איך לתקן את הדבר , אבל אם דבריו נשמעין ויכולת בידו לעשות שלום ביניהם ,בודאי מצווה לשמוע כל מה שביניהם ,ואין בזה כלל משום אסור לשון הרע.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר