מאגר ספרי קודש

כ'ט כסלו מחלוקת לשם שמים

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת - להשכנת שלום

89 יום

כ"ט כסלו

מחלוקת לשם שמים או יריבות אישית !!

המשנה במסת אבות {פרק ה' משנה כ' } מעמידה זו כנגד זו מחלוקת שהיא לשם שמים ומחלוקת שאינה המחלוקת שבין הלל ושמאי , שדעותיהם השונות בעניני הלכה נלמרות מתוך יגיעה והתעמקות דור אחרי דור בחלק בלתי נפרד מן התורה שבעל פה , הסמל לסוג השני היא מחלוקת קורה ועדתו , שטינתו האישית כלפי משה רבנו הביאה לסופו המר , למותו ולקלתו הנצחי ,בפי שמביא החפץ חיים בהקדמתו לספר חפץ חיים ,המצית את אש המחלוקת על ידי דיבורים אסורים עובד על הלאו "ולא יהיה בקרח וכעדתו " {במדבר י"ז ה' :עיין סנהדרין ק"י ע"א } חלק בלתי נפרד מחייו של יהודי הוא ההתנצחות בלימוד במהלך החתירה לאמת , כבנים לעם רוחני הבעל מחשבה ,נותנים היהודים תמיד בעיצומם של חילופי דעות ודיונים רעיוניים ,


" מי שהוא רגיל בשתיקה ניצול מכמה עברות "


פירוש הלכה כ"ט כסלו מחזור א'

מעלת הממעט בדיבור

מי שהוא רגיל בשתיקה,נצול מכמה עברות : מחניפות וליצנות ולשון הרע ושקרים ונדופים ,כי כשאדם מהרף ומגדף אותו , אם יענהו , יוסיף לדבר לו כפלים , וכך אמר החכם : אני שומע דבר הרע ואני שותק ,אמרו לו :ולמה ? אמר להם : אם אשיב ואענה למחרפי ,אני ירא שאשמע חרופים אחרים יותר קשים מן הראשונים ,

גם מי שמחזיק במידת השתיקה ,כל אחד יבול לגלות לו סודותיו , כיון שאינו רגיל ברוב דברים ,לא יגלה , ועד ,אינו רגיל ברכילות ,ועל זה נאמר {משלי יח ,כא }: "מות וחיים ביד לשון ", כי אדם עושה בלשונו יותר ממה שעושה בחרבו,כי האדם עומד בכאן ומוסר חברו הרחוק ממנו למיתה: אבל החרב אינו ממית אלא בסמוך לו ,לכך נבראו באדם שתי עינים ושתי אזנים ושתי נחירים ופה אחד , לומר שימעט בדיבור.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר