מאגר ספרי קודש

כ'ח כסלו בעלי מחלוקת

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -להשכנת שלום

88 יום

כ"ח כסלו

בעלי מחלוקת

בגמרא מובא שיש אומרים שמותר לדבר לשון הרע על בעלי מחלוקת המוכנים ומזומנים להצית הקרב הציבור יריבות ומחלוקות ,תכלית סיפור לשון הרע עליהם היא להרחיק מעליהם את יתר הציבור , בידור המסיתים למחלוקת יכול להשקיט את הרוחות בקרב הציבור ,לדוגמא ,הרב המקובל על כל הציבור יכול לעודד את הקהל להימנע מדיבור עם אנשים מסוימים ובכך לסבל באיבו כל נסיון להצית את אש המחלוקת ,

מכל מקום ,זלזול של אחד מן הצדדים למחלוקת כזולתו גורר בדרך כלל השמצות המחריפות את המצב ומגדילות את המחלוקת , לא לכך התכוונו האומרים שמותר לדבר על בעלי המחלוקת ,ואם לא תשקוט המחלוקת על ידי כך , אין שום היתר לדבר עליהם לשון הרע ,"כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה "


פירוש הלכה כ"ח כסלו מחזור א'

רסן השתיקה

ואמרו חכמינו ז"ל {אבות ]"א מי"ן }: שמעון בנו אומר : כל ימי גדלתי בין החכמים ,ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה : פרוש ,גדלתי בין החכמים ולקטתי מהם מדותיהם החמורות והקדושות , ומכולם היה מידת השתיקה הטובה שבעולם או יאמר , שאף שהם היו חכמים מחכמים ,ובודאי לא היה דבורם חס ושלום בדברי ריק , אף- על -פי -כן ראיתי ומצאתי ,שהיותר טוב לגוף בלתי דברי -תורה הוא השתיקה ממש ,ומה שאמר "לגוף " פרושו,שהאדם אף שיהיה חכם ושלם בנפשו כמו חבריו של רבי שמעון ,אף-על -פי -כן מצד החומר המלבש על הנפש אי אפשר כמעט שיהיו כל דבריו מצמצמין כראוי , על -כן טוב יותר השתיקה , ואם זה בדורו של רבי שמעון ,שהיה מרגל לשונם רק בדברי חכמה , ואפילו לא ישמור פיו כל -כך ,גם -כן לא יצא מדרכו , חס ושלום , אמר שטוב יותר השתיקה , - מה נעשה אזובי הקיר , אשר כל מחשבותינו ודבורו מנעורינו הוא רק בדברי אפס וריק אם לא נחסום פינו ברסן השתיקה בכל יכלתנו בודאי יעשה הלשון את שלו כפי הרגלו מנעוריו ויהיה ההפסד מרבה על השכר כפלי כפליים.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר