מאגר ספרי קודש

כ'ז כסלו שידוכים ושותפות

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע לקרבן

כ"ז כסלו

שידוכים ושותפות -סיכום

נשבו עתה לשלושת המצבים הראשונים {ראה לעיל , יום 75 } ונגיע למסקנה שאם אדם יודע על משהו שלילי שעל פי קני מידה אוביקטיביים ישמיט את הבסיס לקשר מתוכנן בין שני צדדים , הוא מחויב לגלות אותו , אולם ,אם הגורם השלילי הזה לא יביא לתוצאה כזו על פי קני מידה אוביקטיביים אלא שהוא עלול להשפיע לרעה על עתידם של האנשים המעודכים בדבר , אל לו לנדב את המידע מיוזמתו - הוא אלא יענה תשובה אמיתית כאשר ישאלו אותו במישרין שלאה מסוימת בנושא שהגורם השלילי נכלל ,

אם אין לגורם זה - על פי אמות מידה אוביקטיביות -השפעה על הקשר בין הצדדים , אך ברור שהצד השני מייחס לו חשיבות ,אין לנדב את המידע מיוזמת המספר ,ועליו א, להימנע מלספר זאת אפילו כאשר יישאל על כך , עם זאת ,אסור לו לעודד את המשך המהלכים ליצירה הקשר או השותפות ,


" כמו שכל אומנות צריכה לימוד .... כן הוא בענין הדיבור...."


פירוש הלכה כ"ז כסלו מחזור א'

ללמוד ולידע ענין הדיבור

עוד נוכל לומר , שממה שכנו לזה בשם אמנות הוא , הוא כמו שכל אמנות צריכה למוד עד שידע אותה לאמתה , כן הוא בענין הדבור , לא יוכל האדם לאומר : מה לי לעמול את עצמי בענין שמירת הלשון ,לידע כל פרטי אפניהם ? אקנה לנפשי ענין טבעי לחיות תמיד באלם , ובזה יהיה לי די ! כי לא כן הדבר , כי משתנה הרבה פעמים לפי הענין {כמו שנתבאר בספר "חפץ חיים ", בחלק א, בכלל ח , סעיף ה , ובחלק ב בכמה מקומות} ,על =כן צריך ללמוד ולידע את ענין הדבור בכלליו ובפרטיו ,ואז ידע לנכון איך להתנהג בהאמנות של האלמות ההיא ,

גם דקדקו חז"ל בלשון קדשם : "בעולם הזה "- לאמור ,שאל יחשוב האדם בנפשו ,: כבר הרגלתי בזה מכמה שנים יותר מאומן לאמנותו , ואיני צריך שוב לשום עיני ולבי על זה כל -כך ! לזה הורונו לנו חז"ל שלא כן הדבר , אלא כל ימי חייו ירגיל הדם את עצמו באמנות הזו להיות בטבע באלם.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר