מאגר ספרי קודש

כ'ו כסלו מידע חיוני

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן

86 יום

כ"ו כסלו

מידע חיוני

אדם שנודע לו על שידוך הנמצא בהליכים ויש בידו מידע שלילי אודות אחד מן הצדדים ,נושא באחריות - במקרים מסוימים -למסור את המידע הזה מבלי להמתין עד שיתבקש לעשות זאת ,

המצווה "לא תעמוד על דם רעך " {ויקרא י"ט , ט"ז} מחייבת למסור מיחמתנו מידע מסוים אם אנו יודעים שלאחר הצדדים בשידוך יש חסרון רציני מבחינה גופנית , נפשית או רוחנית אשר על פי אמות מידה אוביקטיביות ניתן לצפות בי יפריע לחיי הנישואין , ושמידע זה מוסתר מפני הצר השני ,

גם כאן חייבים להתקיים התנאים המאפשרים לספר לשון הרע לתועלת :

א} המידע חייב להיות ממקור ראשון ,או שיודגש בברור שזהו מידע מבלי שני אשר לא נבדק ולא אומה ,


"הבורא יתברך זיכהו לאדם והוסיף לו נפש המדברת יתר על כל בעלי החיים."


פירוש הלכה כ"ו כסלו מחזור א'

הכרת הטוב לבורא יתברך שמו והפועל היוצא מכך

עוד נוכללומר , שכון הכתוב לזה התעוררות גדולה מדרכי היראה , והוא ,שיציר בנפשו אלו , חס ושלום , נשתתק בדבורו ,ונלאו כל רופאי עירו לרפא אותו מחליו , ובא רופא אחד גדול ורפא אותו ממחלתו הנוראה הזו , וגם בחנם - האין מן הדין שיהיה עבור זה אוהבו באמת ,ויראה אותות אהבתו על כל איבריו , דהינו שירוץ לכל אשר יצוהו , ועל -כל -פנים בודאי לא יעוז בשום פעם להתריס בדבורו נגד רופא נאמן הזה , אחרי שבזה , רפא אותו ,כן הוא בעניננו ממש : הבורא יתברך שמו זכהו לאדם והוסיף לו הנפש המדרת יתר על כל בעלי -חיים , כדי שיוכל לזכות בזה לעולם הנצחי בתורה ובמצוות ,ובשאדם עובר בשלונו כמה מאות פעמים על דבורים אסורים ,מן הדין הוא שישתקל מלולה עבור זה ולא להחזיר לו בבוקר את הנפש המדברת , אך הקדוש -ברוך - הוא ברוב רחמיו הוא מאריך אפו עליו , אולי ישוב מעונו - הכזה גמולו אשר ישיב לה' , שידבר עוד נגד רצונו בלשון הרע וליצנות ושאר דבורים אסורים , וזהו מה שאמרו חכמינו ז"ל :" מה אמנותו של אדם בעולם הזה ? ישים עצמו באלם ", הינו שישים בזכרונו תמיד , כי לפי רוב קלקולי שעברתי בלשוני עד עתה , היה מן הדין שאהיה אלם ,אך גבר עלי - איך אשוב לחטוא בזה עוד !
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר