מאגר ספרי קודש

כ'ד כסלו מסירת מידע

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע לקרבן

84 יום

כ"ד כסלו

מסירת מידע

שלא כמו השדכן או היועץ , כשפונים לצד שלישי בשאלות מוגרות על אחד מן הצדדים אין הוא משיא עצות ,לפיכך לא יהיה ענינו העיקרי שלא לתת עצה שאינה הוגנת אחריותו העיקרית היא לענות ביושר ולהימנע מלדבר מה שעלול להחשב כלשון הרע ,

אם הוא נשאל האם לצד השני יש חסרון מסוים ,בודאי שנכון יהיה לספר את האמת , למשל , אם שואלים אותו על אופיו של פלוני , והוא יודע שהלה מהיר חימה ,הוא חייב לגלות זאת ,לתועלת מובן שנדרשים כאן התנאים לסיפור דברים מסוג זה {ידיעות מכלי שני יש להציג במידע מכל שני : נדרשת כוונה לתועלת : מותר לספר רק מה שמדויק ונחוץ ,}

אם , בכל זאת , מבקשים מאדם מידע שמבחינה אוביקטיבית אינו נוגע לענין אך הוא חשוב בעיני השואל , הרי הוא ניצב בפני בעיה : מתן המידע הוא בעצם סיוע להפרה בלתי מוצדקה של הצעת שידוך העשוי להצליח ,


"אל יתיאש האדם בדעתו לחשוב שלא יוכל להשלים אלא ירדוף אחר השלום היום וגם מחר"


פירוש הלכה כ"ד כסלו מחזור א'

"ירדוף אחר השלום .... עד שיגיעהו "


וכתיב {תהילים לד ,טו }: "בקש שלום ורדפהו ", , ואמרו חכמינו ז"ל {וי"ד פ"ט אות ט}: בקשהו לאוהבך ורדפהו עם שונאך : בקשהו במקומך ורדפהו במקומות אחרים : בקשהו בגופך ורדפהו בממונך : בקשהו לעצמך ורדפהו לאחרים :בקשהו היו ורדפהו למחר , וכונת המדרש כמה שמפרש "ורדפהו למחר ,לאומר ,שאל יתיאש האדם בדעתו לחשוב שלא יוכל להשלים , אלא ירדוף אחר השלום היום , וגם למחר ,וליומא אוחרן , עד שיגיעהו {ראה מעלות המדיות , מהד' אשכול עמ' שכא }: כי אפילו עבות העגלה ,אם תמעך בו תמיד ,יקלוש וינתק לבסוף ,כן בזה ,אפילו אם בפעם אחת ושתים לא עלתה בדיו ,אף -על -פי כן לא יחדול ממדיה קדושה הזו , ואפילו אם דבריו לא יועיל כלל אצל בעלי המחלוקת בעצמם , מפני שנתגבר בהם מידת הנמחון ונתעוור עיניהם מראות האמת ,על -כל -פנים יעכב בזה את האנשים החיצונים אשר אין נוגע להם הריב , ורק נמשכו לפי תמן אחרי עצתן הרעה של בעלי המחלוקת , ויצילן בזה מהעונש המר ,וכמו שעשה משה רבנו ,עליו השלום ,וכנזכר לעיל.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר