מאגר ספרי קודש

י'ד כסלו קניה מוצלחת

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תעולת -סיוע לקרבן

74 יום

י"ד כסלו

קניה מוצלחת

מותר לספר לידידים ולשכנים על חנות שבת ניתן לקנות בזול יותר או באיכות טובה יולתר מאשר במקום בו הם רגילים לערוך את קניותיהם

גם כאן חייבים להתמלא מספר תנאים ,

המידע צריך להיות מכלי ראשון , {אם אין אפשרות לבדוק את המידע ממקור ראשון יהיה צורך לומר: "שמעתי אבל לא הצלחתי לאמת את הדברים ...." {ראה לעיל ,יום 42 ,} צריך לוודא שאכן טיב המוצר עולה על המוצרים צריך לוודא שאכן טיב המוצר עולה על המוצרים האחרים {שמות יוקרתיים אינם בהכרח ערובה לטיב מעולה }, כשיש הגבדל משמעותי במחיר יש לברר אם המוצר הזול איננו באיכות ירודה לעומת זו של היקר יותר,

חייבים לוודא מעל לכל ספק שהחנות הזולה , אינה משווקת סחורה גנובה , שרכישתה אסורה על פי הדין ,



"כל זמן שיש שלום בפמליא של מטה , יש שלום בפמליא של מעלה "




ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ד כסלו מחזור א'

המחלוקת זורעת הרס וחרבן

קשה היא המחלוקת שהיא מביאה לידי סכנות נפשות שעל -ידי מריבה שהיתה בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט נתפרדו זה מזה ,ונתגלגל והלך לוט לסדם ,וכמעט שאבד עמהן ,

וקשה היא המחלוקת ,שהיא מביאה את האדם לידי האדם לידי מלקות , שנאמר , {דברים כה ,א"ב } "כי יהיה ריב בין אנשים וגו',והיה אם כן הכות הרשע "- מי גרם לו ללקות ? הרי אומר המחלוקת ,

קשה היא המחלוקת ,שהיא מביאה לידי מיתה ,שנאמר שנאמר {שמות כא , כב -כג } "וכי ינצו אנשים וננפו אשה הרה וגו' ": ואם אסון יהיה ,ונתתה נפש תחת נפש וגו' " -מי גרם לה ? הוי אומר המחלוקת , ואמרו חכמינו ז"ל {דא"ז סו, פרק ט }: מחלוקת בבית - סופו לחרב , מחלוקת בבית הכנסת - סופו להתפזר ,ולא עוד אלא שסופו להשמם , מחלוקת בעיר - שפיכות דמים בעיר , שני תלמידי חכמים הדרין בעיר אחת , וכן שני בתי -דינין וביניהן מחלוקת - סופן למות ,ולא עוד אלא שסופו להשמם מחלוקת בעיר -שפיכות דמים בעיר שני תלמידי חכמים הדרין בעיר אחת , וכן שני בתי דינין , וביניהן מחלוקת - סופן למות ולא עוד , שמחלוקת בית הדין -חרבן עולם ,תדע שכן הוא , שכל זמן שיש שלום כפמליא של מטה , יש שלום בפמליא של מעלה שנאמר {עמוס ט , ו} "הבונה בשמים מעלותו ", אימתי ? בזמן "ואגדתו על ארץ יסדה ", כלומר בזמן שישראל נאגדין באגדה אחת ובשלום זה עם זה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר