מאגר ספרי קודש

י'ג כסלו תועלת הקונה

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע : תועלת -סיוע לקרבן

73 יום

י"ג כסלו

תועלת הקונה

תועלת הקונה היא תחום חשוב אך רגיש , שבו מותר לספר דברים שמטרתם לתועלת ,

אם חנותימחזיר ללקוח פחות עודף מן המניע לו , או שהוא מחייב אותו בתשלום עבור מצרך שהלקוח לא רכש ,אסור להסיק מכך שהחנווני אונו הגון או שהוא רשלך ,כולנו טועים פה ושם , אם הדברים מתרחשים לעיתים קרובות , יש להביאם לתשומת לב החנווני ולהודיעו שאם ימשיכו ,לא יהיה מנוס מלגלותם לקהל קוניו , אם בכל זאת לא יהיה מנוס מלגלותם לקהל קוניו ,אם בכל זאת לא חל שינוי במצב , כי או חייבים להזהיר את הקונים כי יבדקו היטב את העודף שהם מקבלים ואת חשבונות הקינה שלהם ,אסור לרמוז שבעל העסק בלתי הגון ,גם אם יש יסוד לחשד זה ,היות ומספיק שהקונים יחשבו שהוא רשלן {או מתקשה בחשבון } כדי לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים ,

כמו כן אסור לספר זאת ליחידים מהירי חימה העלולים ,לדוגמא ,לבזוז את החנות למען הצדק,"ויתר הקב"ה על ע"ז ולא ויתר על מחלוקת "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ג כסלו מחזור א'

מחלוקת מול שלום

אמרו חכמינו ז"ל {משנת ד' אליעזר פרק ד }: בשלושה מקומות ותר בקדוש -ברוך -הוא על עבודת אלילים ולא ותר על מחלוקת :ראשונה , בימי דור אנוש , בו התחילו לעבוד עבודה אלילים , שנאמר {בראשית ד,כח } "אז הוחל לקרוא בשם ה'" , ולפי שהיה ביניהן שלום האריך להן הקדוש-ברוך-הוא ,אבל דור המבול שהיה ביניהן מחלוקת , שהיו גוזלין וחמסין זה לזה , לא ותר להם , שנאמר {שם ו ,יג} "כי מלאה הארץ חמס וגו' ", שניה ,דבור המדבר ,בשבאו ישראל לידי מעשה העגל , מחל להן הקדוש -ברוך- הוא , אבל בשהיו באין למחלוקת ,לא ותר להן הקדוש -ברוך -הוא , שבכל מקום שאתה מוצא "וילונו " של מחלוקת ,אתה מוצא שם מכה גדולה : מזלן ? ממחלוקת של קורח , שלישית ,פסלו של מיכה - מתוך שהיה שלום ביניהן ,נתן להם ארכא , שנאמר {שופטים יח ,ל }: "ויקימו להם בני דן את הפסל , ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו כוהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ": אבל כשנחלקו השבטים על שבטי יהודה ובנימין ולא היה ביניהן שלום , נעשו אלו פרענות לאלו , כשהיו אלו חוטאין , היה הקדוש -ברוך -הוא מביא את אלו ופורעין מהן ,שנאמר {דה"ב יג ,יז }: " ויכו בהם אביה ועמו מכה רבה, ויפלו חללים מישראל חמש מאות אלף איש בחור ", וכשחטאו שבט יהודה ובנימין , באו עשרת השבטים ופרעו מהן , שנאמר {שם כח ,ו} "ויהרג פקח בן רמליהו ביהודה מאה ועשרים אלף ביום אחד" למדנו מזה ,שבעלי המחלוקת נעשו כלי משחית אלו לאלו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר