מאגר ספרי קודש

י'ב כסלו יום שהגיע במקרה

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת סיוע לקרבן

72 יום

י"ב כסלו

יום שהגיע במקרה לאזני אחרים

מקרה ברור שבו נדרש לספר כגנות אדם ואין זו לשון הרע הוא באשר במקרה נשמע אותו אדם בתכננו לגרום נזק למישהו ,אף כי ראינו שכאשר יהודי עלול להיות בסכנה מותר לספר אפילו דברים מכלי שני , הכרתי לברר שהמזימה אכן רצינית ואיננה רק בגדר בדיחה גרועה ,

התאני שעל פיו חייבים תחילה להוכיח את האדם שעליו מתכוננים לספר {ראה לעיל ,יום 43} יחול רק אם יש יסוד להאמין שהוא יקבל את התוכחה אם ברור שהוא לא יקבל את התוכחה ,אין להוכיחו כי הדבר אך יגרום לו לשכלל את תכניתו כדי שמזימתו לא תתגלה ,

יתר התנאים נדרשים כאן כמו בכל מקרה אחר של דיבור המכוון לתועלת : כוונתו של המספר חייבת להיות אך ורק לשם מניעת נזק {ולא ,למשל למען התענוג שבסיכול המזימה }: אם קיימת דרך אחרת שכה אפשר להימנע מגילוי זהותו של מתכנן המזימה , כי אז יש לנקוט בה ,


"המחלוקת מביאה כלי'ה לעולם "
ספר שמירת הלשון


פירוש הלכה י"ב כסלו מחזור א'


מ'כה ח'רון ל' קוי ק'ללה ת'כלית

וגם השטן מתגרה בבעלי מחלוקת בדאיתאבגטין {גב א }: הנהו כי תרי דאגרי בהו שטן , דכל בי -שמשי הוו קא מנצו בהדי הדדי אקלע רבי מאיר להתם ,עכבינהו תלתא כי -שמשי עד דעבד להו שלמא , שמעה דקאמר :וי דאפקה רבי מאיר לההוא נברא מביתה! ואיתא בילקוט קדח {סי' תשנא }: בוא וראה כמה מחלוקת עושה ,שכן "מחלוקת " חסר וו, בנוטריקון : מכה , חרון ,לקוי ,קללה ,תכלית ,כלומר שהמחלוקת מביא כליה לעולם ,ולפי גודל חשיבותו של בעל המחלוקת ,כן יגדול ענשו , כמה דאיתא בתנא -רבי -אליהו רבה , פרק יח , ולכך כתיב בפרשת קורח {במדבר טז ,כ}: " נשיאי עדה קראי מועד וגו' ", להודות לנו את גודל עונם.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר