מאגר ספרי קודש

י' כסלו איומים רציניים

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן

70 יום

י' כסלו

איומים רציניים

התורה מצווה עלינו "לא תעמד על דם רעך " {ויקרא י"ט ,ט"ז} עלינו לעשות כל מאמץ כדי למנוע מאחינו היהודי כל נזק נפשי , רגשי או כספי ,

במצב שבו הקרבן המיועד אינו מודע לאיום המרחף עליו ,אנו נדרשים להזהיר אותו ,גם אם יהיה בכך משום הטלת דופי באדם או באנשים האשמים בזאת , לא זו בלבד שדיבור מסוג זה מותר הוא ,אלא שהוא אף מצווה ,

עם זאת ,עלינו להיות בטוחים שנתקיימו התנאים הנחוצים בדיבור המכוון לתועלת {נראה ימים 41 עד 50}


"כמה יש להתרחק מעוון המחלוקת "ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י' כסלו מחזור א'

עוון המחלוקת

והנה מכל מה שהארכנו עד בה בגודל העונש של לשון הרע , בעולם הזה ובעולם הבא , נוכל להבין כמה יש להתרחק מעוון המחלוקת , כי מלבד העוון העצמי שהוא עוון פלילי ,כאשר נבאר ,עוד הוא סבה עצומה ,לבוא על -ידי - זה לכמה עונות חמורין , דהינו לשנאת חינם ,ולשון הרע ,ורכילות ,וכעס , ואונאת דברים ,והלבנת פנים , ונקימה ונטירה ,וקללות של חינם ולקפח פרנסת חברו , ופעמים גם לחלול השם , חס ושלום ,שעונו גדול עד מאוד ,וגם מצוי לבוא על -ידי -זה , לאסור חנפה ,שבזה ממשיך אליו אנשים במחלקתו ,

ותחבולה אחת יש בזה ליצר הרע , בזה ינצח אף את האדם השלם ,כי יכניסו רק למידת הכעס והנצחון ,ואז כל המעקשים יהיו לפניו למישור ,כי היצר הרע יראה לו אחר -כך התרים רבים ,ומלבד שירשהו לדבר לשון הרע ורכילות וגם אונאת דברים והלבנת פנים וכדומה ,עוד יזרזהו היצר ,שעל שעל אנשים כאלו אסור לרחם עליהם ומצווה לרדפם בכל מיני רדיפות.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר