מאגר ספרי קודש

א' כסלו באין דרך אחרת

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע למדובר

61 יום

א' כסלו

באין דרך אחרת


אם ,לאחר שהקדיש מחשבה מרובה לענין,מורה מגיע למסקנה שתלמיד מסוים סובל מבעיה לימודים או התנהגותית והוא משוכנע שאי אפשר לטפל בבעיה ללא התערבות המנהל , חבריו בצוות המורים או הורי התלמיד ,כיאו עליו לדבר ללא דיחוי עם הגורם הנדרש :


התנאי החמישי של דיבור לשם תועלת {ראה יום 50 } הוא שכונתו של הדבור היא אך ורק למטרות מועילות ולא כתוצאה מכעס או מתסכול ,דבר זה קשה במיוחד כשהתלמיד המדובר מרבה להפריע ולהכעיס את המורה ,


ככל שיקשה הדבר , אל למורים לראות בהתנהגות התלמידים פגיעה אישית ,במרבית המקרים ,אותו תלמיד מפריע אינו נלחם נגד המורה :הוא נתון במאבק עם עצמו אל מול אתגרי החיים ,


" מי שנתפרסם עניני בתוך העיר שלא יאנה לשמוע לשוה"ו ורכילות וימנעו את עצמם מלספר אפילו לאנשים אחרים ,אם יראהו עומד בתוכם "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה א' כסלו מחזור א'

מעלת הזהיר מקבלת לשון הרע ורכילות


ודע אחי , דמי ששומר את עצמו מענין קבלת לשון הרע ורכילות ,ישאר לו תורתו ומצותיו בשלמותם : דאי לאו הכי , צלול מאוד שיגרע ממנו כמה מאות ואלפים מצוות, והם של ענית אמן ואמן יהא שמה רבא ולמוד התורה , כידוע הוא , שמטבע הלצים ובעלי לשון הרע לספר עניניהם וספוריהם למי שירצה לשמוע להם ,אפילו בבית -הכנסת ובבית המדרש בשנה שעוסקים בתורה , ובתוך אמירת קדיש וחזרת הש"ץ ובשעת קריאת התורה , אבל מי שנתפרסם עניני בתוך העיר שלא יאבה לשמוע לשון הרע ורכילות ,ימנעו את עצמן מלספר אפילו לאנשים אחרים ,אם יראוהו עומד בתוכם , פן יעשה אותם למספרי לשון הרע לפני השומעים , וכל -שכן שלא יספרו לו בעצמו ,

ודע עוד דמי שרוצה להיות זהיר בשלמות מקבלת לשון הרע ורכילות , יהיה רגיל תמיד להוכיח לאנשי -ביתו ולהציע לפניהם גדול השכר למי שזהיר בדיבור ולהפך גודל העונש , רחמנא לצלן ,כדי שלא יפול על -ידי ספוריהם ברשת קבלת לשון הרע ורכילות ועין ב'חפץ חיים ' בחלק א, בכלל ח {סעיפים יג -יד } ובחלק ב בכלל ז , סעיף ה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר