מאגר ספרי קודש

כ'א חשון עזרה לזולת בשיפור המידות

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע למדובר

51 יום

כ"א חשון

עזרה לזולת בשיפור המידות

המטרה הראשונה שבהיתר לספר לשון הרע לתועלת היא לסייע לאדם שעליו מדברים ,בקרב רבים רווחת הנטיה להתעלם מהתנהגות בלתי נאותה של זולתם באמתלא של "והתעלמת " הרבה נבין תחילה מדוע מתנגדת התורה לגישה כזו של התעלמות

כל אדם נולד עם מגרעותיו - הוא תפקידנו בחיים הוא להשתנות ,לגודל ,לשאוף לשלמות ולהתעלות רוחנית ,כולנו היינו רוצים להשתחרר ממגרעותינו ,אנשים אכן חפצים להיות טובים האתגר הגדול בחיים נוצר על ידי המידות הרעות המסנוורותאותנו , איננו מצליחים לראות נכוחה את מטרותינו ,או שאנו נוטים להצדיק את עצמנו , ולאבד את יכולת ההבחנה בין טוב ורע ,
אחת המתנות הגדולות ביותר שבהן ברך אותנו הקב"ה היא החברות :ידידים , בני משפחה , ואנשים הקרובים אלינו דיים כדי שידאגו לנו ,אך מאידך מספיק רחוקים כדי לשמור על אוביקטיביות,


"וכל זמן שאין אדם מורד בהקב"ה לעקור מצוותיו בכוונה , יוכל לקוות לכל טוב "
ספר שמירת לשון הרע

פירוש הלכה כ"א חשון מחזור א'

טענות יהושע וכלב

והנה על שתי הטענות האלו השיבו יהושע וכלב בקצרה : על מה שאתם מוציאים דבה ואומרים שדקדקתם היטב לראות וראיתם שאוירה רע ,גם אנחנו עברנו לתור אותה ודקדקנו לראות וראינו ש"טובה הארץ מאוד מאוד וגו'" {במדבר יד , ז}, ועל טענה הראשונה שאתם אומרים ,שהבטחת הקדוש -ברוך -הוא בנתינת הארץ היא דווקא אם נהיה צדיקים , הוא טעות מעקרו - הקדוש -ברוך -הוא אינו מדקדק על האדם לומר : אושיעך רק באופן שתהיה צדיק ! רק אומר לו : לא אושיעך אם תהיה מורד , חס ושלום ! ולזה סימו יהושע וכלב ואמרו {שם ט}: " אך בה' אל תמרדו ",וכל -זמן שאין אדם מורד בהקדוש -ברוך -הוא לעקור מצותיו בכוונה , יוכל לקוות לכל טוב ,ומה שאתם מיראים את העם כי שם יש אנשי מדיות וענקים -"אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הס "{שם } - וכי אם יזדמן לפני האדם לחם דול לאכילה שהוא גבוה במאה אמה , יהיה ירא לגשת אליו ?! הלוא אין בו רוח חיים שילחם אותו ,ולהפך ,הוא מזומן לפניו לאכלו ולהנות ממנו :אף כאן "סר צלם מעליהם " {שם } שהשם הפיל עליהם אימתה ופחד ,והם לנו לאכילה ,כמה דכתיב {דברים ז ,טז }:" ואכלת את כל העמים ", כי הענקים , עם כל תקפם וגבורתם , נכנע לבם יותר משאר העם , ,והיו נחבאים בהרים ובערים הבצורות , וכמו דכתיב {יהושע יא ,כא }: " ויבוא יהושע כעת ההיא ויכרת את הענקים מן ההר מן חברון מן דבר מן ענב ומכל הר יהודה" וכן {שופטים א ,י}"וילך יהודה אל הכנעני היושב בחרון וגו' ויכו את ששי ואת אחימן ואת תלמי ",
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר