מאגר ספרי קודש

מעלות וסגולות לשיר השירים

(הקודם) « תפילה לפרנסה קודם שנצטרך לה

מעלות "שיר השירים"
לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו ביום שנתגלה בו "שיר השירים" שהוא המשובח שבשירים.
את "שיר השירים" אמרו השרים של מעלה וכן האבות והצדיקים והנביאים ומלאכי השרת.
ב"שיר השירים" מתאר שלמה המלך עליו השלום, את האהבה העצומה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל.
כל מילה ב"שיר השירים" היא עטרה לראשו של האדם. כל השבחים שבעולם לא מעלים רצון אל
הקב"ה כמו ב"שיר השירים".יש בכח שיר השירים להפעיל הרבה קדושה ושפע מלמעלה אלינו
לעולם הזה! יש להזהר שלא להפסיק את קריאת "שיר השירים" באמצע בשום אופן ובשל כל סיבה.

סגולות "שיר השירים"
*סגולה עצומה לקרוא את "שיר השירים" בכוונה ומכל הלב במשך 40 יום רצופים,
ולבקש בכל יום לאחר הקריאה בקשה אחת (דומה), ובדוק שהבקשה תתקיים, בדוק ומנוסה.

*סגולה לאם שבניה מתקשים בלימוד התורה הקדושה שתקרא "שיר השירים" יום יום ותבקש שהקב"ה יאיר את עיני בניה בתורה.

*כל הרפואות שבעולם מרומזות וכלולות ב"שיר השירים" והוא מועיל לכל מי שזקוק לרפואה.

*הקורא שיר השירים בכל ערב שבת בנועם ובזמרה מובטח לו שימחלו לו כל עוונותיו שחטא במשך כל אותו שבוע.

*האומר "שיר השירים" בכוונה ובדקדוק אותיותיו, ניצל מדינה של גיהנום.

*סגולה ידועה למציאת בן זוג/בת זוג במהרה, למי שקורא את "שיר השירים" במשך 40 יום ברציפות בקול ובהטעמה.

*סגולה נפלאה לשלום בית שיקראו הבעל והאישה את "שיר השירים".

*הקורא "שיר השירים" בכל יום זוכה ליראת שמים.

* מקורות: הזוהר הקדוש, חז"ל, מעם לועז, כף חיים, אהבת חיים.

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר