מאגר ספרי קודש

סגולות עצומות עניית אמן

(הקודם) « תפילה לפרנסה קודם שנצטרך לה

מזה עשרות שנים נוהג הרב קסלר שליט"א מבני -ברק לסוק בזיכוי הרבים, בחיזוק מצווה כנעיית אמן,
שעליה אמרו חז"ל, :"כל העונה אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן -עדן" {שבת ק"ט}
הרב קסלר עורך כינוסים הנקראים "נוטרי אמן " לתלמידים בתלמודי תורה וכד', כל תלמיד מקבל צלחת ע כיבוד הכולל את כל 5 הברכות לפי מג"ע א"ש {מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל} ו- "וכל תלמיד מברך בתורו כאשר כל הכיתה עונה "ברוך הוא וברוך שמו" לאחר הזכרת שם ה' {לעדות המזרח} ו- "אמן" בסוף הברכה , במהלך הכינוס מתחזקים בחשיבות עניית אמן כהלכה , דוד סיפורים , משלים ולימוד הלכות , לאחרונה , צחלה התעוררות בהחדרת הנושא למודעות , ובאמת זהו דבר בעתו , כפי שעוררו על כך כל גדולי ישראל שליט"א בשל הגזירות הקשות ומידת הדין המתוחה על כלל ישראל , וציינו בדבריהם את כוח עניית" אמן יהא שמי -ה רבה " בסגולתו לקרוא גזר דין קשה , וחשיבות עניית אמן , שכאמור לע"ל , היינו "המפתח " לגן -עדן .... והמתקת הדינים {על פי הזוה"ק}
"תנופה " נוספת שקיבלה מצווה זו , הייתה לפני כשנה , בעקבות חלם , שחלם , שחלם החברותא של הרב הורוביץ זצוק"ל {המבקש להישאר בעילום שמו} שספר: כי שאל את הרב הורוביץ זצוק"ל "במה ניתן להתחזק לקראת הגאולה "?
ענה לו!" לענות אמן כהלכה", המסר שהועבר אם כן, יש להתחזק בעניית אמן !

מורה מבני - ברק, שראתה כינוסים של "נוטרי אמן" לבנים, שנערכו על ידי הרב קסלר, העבירה את הרעיון אלינו נשות ישראל שהלא מובטח :
"בזכות נשים צדקניות נגאלו- ובזכותן עתידין להיגאל ",

הכללים לעריכת סעודות -אמן :{כל אחת יכולה לשנות ולפתח כראות עיניה}
סעודת - אמן מתאימה לכל גיל ולכל אירוע, ניתן להכין צלחת עם מג"ע א"ש, את הכיבוד קונה מארחת, יש אפשרות שהכיבוד נתרם ע"י המשתתפות, מברכים בסבב לפי סדר הברכות, לדוגמא: אחת המשתתפות מברכת "בורא מיני מזונות", וכל השאר עונות:
ניתן לכוון את "הסגולות" שבכל ברכה לפי:
"בורא מיני מזונות" - לפרנסה טובה,"
"בורא פרי הגפן", לזיווג הגון {ענבי הגפן בענבי...}"
"בורא פרי האדמה " - לחיים טובים על פני האדמה ורפואה,"
"שהכל נהיה בדברו " - חיזוק באמונה - תשובה ויראת שמים,

סגולה : מי שזקוקה לישועה תברך אחרונה, כי הכל הולך על פי החיתום, או שכולן, "תורמות" לה את זכות ה- "א מ ן " שלהן, וכשמתרבות הזכויות, מושפע חסד לכולן ולה, בסוף הסבב של כל ברכה נושאים תפילה לפי הנושא, בין הברכות לומדים הלכות ומספרים ספורים מחזקים ,

"יהי רצון שיקויים בנו" ובזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל"

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר