מאגר ספרי קודש

סגולה מזוזה כשרה

(הקודם) « תפילה לפרנסה קודם שנצטרך לה

המקור למצוות מזוזה מופיע בתורה בחומש דברים ט"ו ובשולחן ערוך בטור יורה דעה רפ"ה: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"

במסורת היהודית המזוזה שומרת על הבית ועל האנשים הגרים בתוכו
ונהוג שאם יש בעיה בבית בודקים את המזוזות לראות אם הפסולות .

לפי ההלכה יש לבדוק את המזוזות פעמים בשבע שנים. לכן מאד חשוב שקונים מזוזות לקנות במקום שמעבירים את המזוזות הגהה, ונותנים על כך אישור או אחריות על כשרות המזוזות ועדיף לדרוש גם בדיקת מחשב.


לכל מצוה שנתנה בתורת עם ישראל יש עומק כוונה אלוקית וטעם פנימי נפלא שרק מעט ממנו נתן לנו עד כה להבין. פנימיות התורה מגלה לנו משהו מהכוונות והטעמים הטמונים במעשה המצוות ובזאת פועלת בנו תוספת של עומק הבנה וחיות בקיומן מתוך הזדהות יתרה ושמחה למימוש האתגר הרוחני שיש בהן. הרבי מסביר לנו משהו מהטעם הטמון במצות קביעת מזוזה : השם המופיע על המזוזה (ונראה על צדה החיצוני כאשר היא מגולגלת וקבועה במשקוף הדלת) רומז על תפקידה - שמירה על האדם (גוף ונפש), ועל ביתו ונכסיו כמו גם על כל עניניו ונכסיו הרוחניים; ובלשונו הקדוש :

"רמז המזוזה אשר שמו של הקב"ה נמצא על מזוזת הפתח שבין בית האדם ונכסיו ובין החוץ ושומר על האדם ועל כל עניניו הנמצאים בהד` אמות שלו וידוע ג"כ רמז שם הנכתב על המזוזה מבחוץ שהוא שומר דלתות ישראל ופשיטא אשר אין הכוונה דוקא על בית גשמי אלא גם על רשות האדם ועניניו הרוחניים, הנה כן ישמור בורא העולם על כאו"א מאתנו אשר כל ענינינו ונכסינו הגשמיים והרוחניים יהיו בשלימות וימלא כאו"א תפקידו בשליחותו בעלמא דין." (אגה"ק כרך ח`, עמ` רל"ג)

המזוזה כתובה על 22 שורות וכתובים עליה 2 פרשיות
פרשיה ראשונה "שמע ישראל"
פרשיה שניה "והיה אם שמע "

יש לקבוע את המזוזה באלכסון בצד הימני של הכניסה לחדר. כשהחלק העליון של המזוזה לצד פנים החדר בתחילת השליש העליון של גובה הפתח .וצד ימין נקבע לפי הכניסה לחדר .
פתח שנמצא בין שני חדרים צד ימין נקבע לפי הכניסה לחדר שיותר בשימוש .מי שקובע כמה מזוזות מברך פעם אחת בשביל כל המזוזות

לכל אדם שחייב במצוות מזוזה מותר לקבוע מזוזה
ולכן גם לגבר וגם לאשה מותר לקבוע מזוזה
"ברוך אתה ד` אלוקינו מלך העולם
אשר קדשנו במצותיו וציונו לקבוע מזוזה"

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר