מאגר ספרי קודש

סגולות עצומות לראש חודש לנשים

(הקודם) « תפילה לפרנסה קודם שנצטרך לה

בשנה יש שתים עשרה חודשים, ובורא עולם נתן לנו שתים עשרה ראשי עשרה ראשי חודשים שהם היו צריכים להיות מועדים כמו שלושה רגלים, בגלל חטא העגל הגברים לא קיבלו את החג - ראש חודש,
הנשים לא השתתפו בחטא העגל ,לכן הן כן קיבלו את השתים עשרה ראשי חודשים בתור חג,
בעזרת השם ,בביאת המשיח כשהעולם יהיה מתוקן גם הגברים יזכו לחג הזה בראש חודש, הנשים נוהגות לא לעשות מלאכה, אלא רק אוכל נפש בלבד, {בתהילים קיח' פסוק כב' כתוב :"אבן מאסו הבונים הייתהלראש פינה", ראש פינה זה רמז לראש חודש של הנשים}
כתוב בכסא אליהו, שאסור לנשים לכבס בראש חודש, אישה צריכה להכין את הבית לראש חודש, הבית שיהיה נקיהשולחן עם 4 נרות שצריכים להדליק לכבוד ראש חודש לאישה אסור לכבס, לגהץ ולתפור, היא ובני ביתה צריכים להיות לבושים כמו בחג, תפילת בערביח, שחרית ומנחה, לומר יעלה ויבוא, גם בברכת המזון, בראש חודש אומרים הלל, צדקה יש לתת צדקה לעניים כמו בכל ערב חג, יש אומרים "ברכי נפשי" מתהילים, בראש חודש, מצווה להרבות בסעודת ראש חודש, אם ראש חודש חל בשבת, צריכים להוסיף יותר ממה שמכינים לשבת אחרת, למשל אישה שנוהגת לעשות כל שבת פשטידה, צריכה בשבת, שחל גם ראש חודש לעשות שתי פשטידות,

ראש חודש טבת:
נוהגים להדליק נר גדול עם שמן זית, לרבי מאיר בעל הנס ולהוסיף צדקה עבורו.

כל דבר ששייך לראש חודש זה משפיע על ההמשך,
איך שאנחנו מתנהגות בראש השנה, כך זה משפיע על כל השנה כולה ,בראש חודש ניסן, כל השתיים עשרה ימים הראשונים של החודש, הם שתיים עשרה ימים כנגד שתיים עשרה החודשים של השנה שתבוא עלינו לטובה, איך שאנחנו בכל יום, כך אנחנו בונות את החודש של השנה הבאה, איך שאנחנו מתנהגות בראש חודש, זה משפיע על כל החודש כולו, ממליצים להיות שלוות ורגועות להתפלל ולהיות בהרבה קדושה,

נזכה כולנו לשנים מתוקנות עם משיח צדקנו במהרה בימינו אמן כן יהי רצון !

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר