מאגר ספרי קודש

סגולות עצומות חג חנוכה

(הקודם) « תפילה לפרנסה קודם שנצטרך לה

כל יום לאחר הדלקת נרות חנוכה סגולה עצומה לנשים :
לשבת חצי שעה ליד הנרות הדולקים - לא לעשות מלאכה, להסתכל על הנרות ולהתפלל, לשאוב מהנרות את האור הגנוג , בימי בראשית היה אור גנוז שאדם הראשון השתמש בו לראות מקצה העולם עד הקצה השני, אחרי חטא האדם הראשון הקדוש ברוך הוא גנז את האור והשאיר חלק בשמש, חלק בתורה וחלק בצדיקים הגדולים שלומדים תורה, ולכן גנז את האור והשאיר חלק בשמש, חלק בתורה וחלק בצדיקים הגדולים שלומדים תורה, ולכן אפשר להבין מדוע צדיקים כמו הבעל שם טוב, אור החיים הקדוש , באבא מאיר אבוחצירא ועד, יכלו לראות מקצה העולם עד הקצה השני , אנחנו מקבלים מתנה את האור הגנוז בכל שמונת ימי החנוכה, לעתיד לבוא כשיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו ה' יתברך יחזיר לנו לתמיד את האור הגנוז, מצווה מן המובחר להדליק נרות חנוכה בשמן זית ובפתילות, יש לומר מזמורי תהילים לפי הסדר הבא ליד הנרות :
מזמור צ' לקרוא את הפסוק האחרון שבמזמור "ויהי נועם ..." ומזמור צא' לקרוא את כל המזמור , לומר אותם ביחד 7 פעמים בקול ופעם אחת בשקט {ביחד 8 פעמים }
מזמור ל'לקרוא פעם אחת את כל המזמור,
מזמור לג'לקרוא פעם אחת את כל המזמור .
מזמור סז'לקרוא פעם אחת את כל המזמור ,להשתדל לקרוא את המזמור בצורת המנורה,
מזמור יט'לקרוא פעם אחת את כל המזמור,
מזמור ק' לקרוא פעם אחת את כל המזמור ,
מזמור קלג'לקרוא פעם אחת את כל המזמור ,
בסוף כל המזמורים יש לומר:
"אנא בכוח גדלות ימינך תתיר צרורה , קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא, נא גיבור דורשי ייחודך כבבת שמרם , ברכם טהרם רחמי צדקתם תמיד גמלם , חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתם , יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך , שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות,
ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד"

במשך התפילות להסתכל על הנרות ולשאוב את האור הגנוז אחרי התפילות זאת שעת רצון גדולה ועצומה להתפלל לרפואה, זיווג, פרנסה טובה ולכל הישועות נר ראשון, נר שמיני וראש חודש שחל בחנוכה - לא לעבוד בכלל, נר שמיני של חנוכה - סגולה להתפלל לזרע של בר קיימא, צריך לעשות תנאי בפרוש שאינה מקצה את השמן למצוות נרות חנוכה אלא כשעור המצווה {חצי שעה מזמן הדלקתם }ואז אפשר להשתמש בשמן לכל הדעות , את השמן שנשאר כל יום מהרנות שכבו לשים בצנצנת ולשמור - סגולה לרפואה שלמה ולמחלת השושנה - למרוח על מקום החולי , את הפתילות לשים בשקית ולשמור לפסח - לשרוף אותם עם החמץ,
רצוי מאוד בחג סוכות הבא -לתלות שמן זית בסוכה , להשאיר אותו עד סוף החג - שישאב את כל קדושת האושפיזין ובשמן זה סגולה עצומה להדליק נרות חנוכה!

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר