מאגר ספרי קודש

תפילה לבת למציאת בן זוג

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
תפילה למציאת בן-זוג(מהשל"ה הקדוש)

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, שתמציא לי ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים את זווגי הראוי לי בזמנו,

זווג הגון הראוי להוליד, תלמיד חכם,
גדול בתורה וביראה,מזרע צדיקים ואנשי אמת ויראת חטא,

כמו שהמצאת זווגו לאדם הראשון,לאברהם ויצחק ויעקב ומשה, כל אחד זווגו בעתו ובזמנו. ואותו איש שתמציא לי לזווגי יהא איש טוב, איש נאה במעשיו בעל מעשים טובים, בעל חן, איש משכיל וירא אלהים, רודף צדקהוגומל חסד. ולא יהא בו שמץ פסול ומום ופגם, ולא יהא כעסן ורגזן,

רק בעל ענוה ונמיכות רוח, בריא ובעל כח.

ואל יעכב אכזריות הבריות ושונאים ומחשבותיהם ותחבולותיהם לעכב את בן זוגי ההוכן לי.

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגאלי בת ישראל יקרה!

להתפלל על זיווג כשר והגון, אפשר רצוי וכדאי אפילו מס' שנים קודם, וכל המרבה בתפילות ובתחנונים עם דמעות טהורות מכל הלב והנשמה בדבקות ולשם שמים הרי זה משובח, וכל תפילה שיהודי מתפלל זה עוזר בין ישיר ובין בעקיפין ליהודים שיתכן ונמצאים "בסוף העולם", אף בלא שנדע מהם!!!

וכל המתפלל על כלל ישראל ועל חבריו הוא נענה תחילה.
יש ענין להתפלל 40 יום רצוף!
תתמסרי להפצת התפילות - וה' יתברך יתמסר להראותך ישועותהצלחות ונפלאות.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר