מאגר ספרי קודש

סדר הדלקת נרות לשבת קדש

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
הלכות:
א) ספרדית קדם תברך ואחר-כך תדליק, אשכנזיה תדליק קדם הברכה.
ב) בנות רווקות לא תברכנה על הדלקת נרות שבת, אלא ישמעו מאמן את הברכה יענו אמן ואז תדלקנה.
ג) זמן הדלקת נרות שבת כתוב בלוחות השנה.
ד) לאחר ההדלקה אין לכבות את הגפרור אלא להניחו עד שיתכבה מעצמו.

הברכה: ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת.
(ותדליק את הנרות בשמחה)

בתי היקרה! בזמן הדלקת הנרות אז הוא עת רצון גדול בשמים, וכל תפילה וכל בקשה שהאשה מתפללת ומבקשת בעת הדלקת הנרות נשמעת ומתקבלת בכל העולמות, ועושה פעולות גדולות בשמים. לכן תבקשי מאביך שבשמים אפילו במילים שלך בפשטות ובתמימות גמורה, על הצלחת הבעל, הילדים, פרנסה, רפואה, ואת כל מה שמעיק על לבך, ותבטחי בה' יתברך שלא יעזבך,
כי אין לנו על מי להישען אלא רק על אבינו שבשמים,

והוא הכתובת היחידהלשמוע את כל מה שרובץ על לבנו, כי הוא אבא טוב אהוב ורחמן!
נוסח התפילה:
יהי רצון מלפניך, ייאלהי אלהי ישראל, שתחונן אותי (ואת בעלי) ואת כל קרובי, ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקדת ישועה ורחמים, ותשכן שכינתך בינינו, וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי יי, יראי אלהים אנשי אמת זרע קדש, ביי דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא, אנא, שמע את תחנתי בזכות שרה ורבקה רחל ולאה אמותינו, והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, והאר פניך ונושעה, אמן.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר