מאגר ספרי קודש

תפילה לאמונה ובטחון

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
אבינו שבשמים ידענו כי עקר ויסוד היהדות הוא האמונה השלמה. וכל קיום עמך ישראל טובתו והצלחתו הוא באמונתו הטהורה ובשלמות הבטחון בשמך הגדול והקדוש, חובתנו הוא לזכור תמיד כי אתה הוא יוצר הכל, אדון הכל, ומושל בכל, והשגחתך על הכל, לא יפלא ממך דבר, ואין נסתר מנגד עיניך. אתה המגדל ומחזק לכל. וכל טובתנו והצלחתנו וחיינו מסורים בידך, אתה לבדך עוזר וסומך, גואל ומושיע, מטיב ומרחם, זן ומפרנס ומכלכל לכל. ובידך למלא כל מחסורנו וכל משאלותנו. ידענו כי מבלעדי מאמריך וגזירותך אין שום כח בעולם, ואין יכולת בשום נברא להועיל ולהזיק ולהרע ולהטיב. אתה הוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, אדון כל המעשים.לכן באנו לשפוך שיח ותחינה לפניך כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, נא אב הרחמן רחם עלינו ותטע בלבנו ובלב כל עמך בית ישראל אהבתך ויראתך, וזכנו להאמין באמונה שלמה בך, באחדותך ובמלכותך, ובהשגחתך הפרטית, ובתורתך הקדושה והתמימה. זכנו להיות בטחוננו בך תמיד על כל דבר, בטחון גמור ושלם, חזק מאד, בלי שום רפיון וחולשה, ולא נדאג ולא נפחד כלל. שמרנו והצילנו מקנאה, שנאה ותחרות, ונהיה שמחים מאד בטובת והצלחת איש ישראל.אבינו שבשמים, השלכנו עליך יהבנו נא אתה תכלכלנו, חפצנו ובקשתנו מלא ברחמים. בך תלינו בטחוננו, רחמיך מהרה יקדמונו. ובזכות אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, ובזכות כל הצדיקים והחסידים והתמימים והישרים, שהאמינו ובטחו בך בכל לבם ונפשם, חננו ועננו ושמע תפלתנו. ותשלח ברכה והצלחה בכל לבם ונפשם, חננו ועננו ושמע תפלתנו. ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידנו, והכן פרנסתנו מידך הרחבה והמלאה, ולא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר. ותן לכל איש ואיש די פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה. ותמהר ותחיש לגאלנו, ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבד ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר