מאגר ספרי קודש

תפילת אישה על בעלה

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
יהי רצון מלפניך השם א-לקינו וא-לקי אבותינו אלקי אברהם א-לקי יצחק וא-לקי יעקב, שתשמור ותנצור ותנטור תמיד את בעלי מכל נזק ומכל רע ומכל חולי, ותתן לו חיים טובים חיים ארוכים חיים של עושר וכבוד, ותתן לנו זרע של קיימא ובנים הגונים וצדיקים ותטע בינינו תמיד אהבה ואחוה שלום ורעות. ותקבע אהבתי בלב בעלי שלא יחשוב בשום אשה בעולם זולתי. ותטע בלבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם כיהודים כשרים ולעשות צדקה וחסד עם עמך ישראל, ותברך את בעלי ברכה שלימה ברוב עוז ושלום, כדבר שנאמר: יברכך א-דוני וישמרך, יאר א-דוני פניו אליך ויחונך, ישא א-דוני פניו אליך וישם לך שלום' ונאמר "א-דוני ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ, אמן כן יהי רצון.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר