מאגר ספרי קודש

תפילה לחינוך הילדים

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
מומלץ להוסיף לתפילה גם תפילה אישית.

יהי רצון מלפניך ד' אלקינו ואלקי אבותינו, שנזכה לחנך את בנינו ובנותינו בדרך הראויה ביותר והטובה ביותר, בדרך שתתאים לכל אחד ואחד מהם, שנשכיל לרדת אל עמק נפשם, וללמד את תכונותיהם ומדותיהם, ועל פי זה לחנכם.

עזר לנו שלא נטעה באף פרט בחנוכם ולואי שנזכה לראות כל צאצאינו כלם - ללא יוצא מן הכלל, הולכים בדרך הישר, בדרך אותה התוו לנו אבותינו, גם אחרי צאתם מרשותינו לרשות עצמם, ועל זה עינינו נשואות אליך למרום שתזכינו להצליח בחנוכם, כי יודע אתה כמה קשה בעת הזו לשמר את הילדים הרכים לבל תפגע בהם אש זרה ח''ו, וכמה נסיונות עוברים ילדי ישראל.

ולכן מבקשים אנו ממך אבינו שבשמים הרוצה בטובת כל אחד ואחד מבניו, שנדע איך להוות בפניהם את הדגמא החיה הטובה ביותר, וכן שיהיה בכוחינו לדבר אל לבם שישמעו לכל מה שאנו מצוים אותם כרצונך, ושלא נצטרך לנהג עמם ביד קשה, אלא שתהיה לנו השפעה חזקה עליהם ושהם יעריכו ויכבדו אותנו ועל ידי זה ישמעו לכל דבר שנאמר להם.

וזכנו שנדע את הזכות העצומה הטמונה בחנוך הבנים לתורה, כי הלא הם- הם חליה אחת בשרשרת הדורות הנאמנים לרוח ישראל סבא.

ושנקבל את כל המאמץ באהבה רבה עד אין קץ, ושנדע להעריך עד כמה גדולה הכרת התודה שאנו חיבים לך על זאת.

ותזכנו ותתן לנו זרע בנים בריא בגופו ובנפשו, ושיהיו כלם מתקנים בכל אבריהם, ושתהיה להם נפש בריאה ויציבה, והזמן להם מזונותיהם ופרנסתם ברוח ובכבוד. ושלא יצטרכו אף פעם לזולתם, אלא הענק להם מידך הרחבה והפתוחה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר