מאגר ספרי קודש

תפילה שיתקבלו תפילותינו בשמיים

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
יהי רצון מלפניך ה` אלוהינו ואלוהי אבותינו, שומע תפילת עמו ישראל ברחמים, שיעוררו רחמיך וחסדיך עלינו למענך, ותכין לבבנו להתפלל לפניך בכל לב ונפש, ותהיה תפילתנו שגורה בפינו תמיד, ולא יהיה לנו שום מונע ועכוב ובלבלול בתפילתנו; ריבונו של עולם, "נוהג כצאן יוסף יושב הכרובים הופיעה" עלינו ברחמיך הרבים אור קדושתך שיומשך להעלות ולהרים ולהגביה כל תפילותינו לזכותם ולנקותם מכל סיג ופגם, באופן שיוכלו לעלות לפניך לרצון, ויבנו מהם את קומת השכינה, להכינה ולסעדה ולהקימה מגלותה, ותקים את סוכת דוד הנופלת, על ידי תפילותינו, ותשיב שכינתך לציון, ותאיר פניך אלינו, "פנה אלי וחנני. כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני " רק בשמך לב בטחנו. "באלוהים הללנו כל היום ושמך לעולם נודה סלה". ותעורר את משיח צדקנו שיקבל את תפילתנו ויעלה אותם לפניך, וכל תפילותינו ותפילות עמך בית ישראל, יהיו בידו לחרב פיפיות, למחסה ולמגן וצנה, ללחום את לוחמנו ולריב את ריבנו. "יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע, החזק מגן וצינה וקומה בעזרתי. חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך". ולמענך עשה ולא לנו. כי גם מעט דמעט מעשינו הטובים וכל צדקותינו ותפילותינו הכל מאיתך, " כי ממך הכל ומידך נתנו לך". וכמו שכתוב, מי הקדימני ואשלם. לא לנו ה` לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך ועל אמיתך, כחסדך חייני ואשמרה עדות פיך, וקיים לנו מקרא שכתוב, למען שמי אאריך אפי ותהילתי אחטם לך. למעני למעני אעשה וכבודי לאחר לא אתן. מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם. אמן סלה.

(ליקוטי תפילות - רבי נחמן מברסלב, מתוך תפילה ב`)
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר