מאגר ספרי קודש

תפילה קריאת שמע שעל מיטה

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
כאשר אדם קורא קריאת שמע שעל המיטה בכוונה, הוא משמיד רבבות של משחיתים אשר נבראו משפיכת זרע לשווא (לבטלה).

ולאותו האדם חרב פיפיות בידו ועם החרב כמו הורג את אותם המשחיתים בזמן קריאת שמע.

אנחנו בני האדם, יכולים להשמיד המשחיתים במו ידינו שלנו...וכל זאת בזכות תפילה כה יפה ונעימה אשר בזכותה נוכל גם לישון בשלווה ובנחת ולא לחלום חלומות מטרידים ומפחידים.

קריאת שמע היא מצווה חשובה שיש בה קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות, ואחר כוונת הלב הן הדברים, שאם לא כיוון ליבו לפחות בפסוק ראשון לא יצא ידי חובתו, שצריך לכוון שהוא מקבל עליו את השם יתברך לאדון ופטרון, ושהוא מאמין שהשם יתברך יחיד ומיוחד, אחד בשמים ובארץ ובארבע רוחות העולם, ושהוא מוכן למסור נפשו על קדוש השם. וחבל על דמשתכחין שאין מכוונים אפילו זאת, ונמצא שמתים בלי קיום מצוות קריאת שמע. והשומע זאת יתן אל ליבו לכוון את זאת מכאן ואילך, ושב ורפא לו. והיותר טוב לכוון בכל הקריאת שמע, דלכתחילה צריך כוונה בכולה. וכתבו המקובלים, שלפי הכוונה שיקום בקריאת שמע כך יוכל לכוון בתפילה. וזו כוונת מאמר רבותינו זכרונם לברכה (ברכות ה` א)

כל הקורא קריאת שמע מזיקין בדלין הימנו. ועיקר המזקין הם הגורמים נזק לאדם ומערבבים דעתו בתפילתו, ובקראו קריאת שמע כתיקונה, הנך מזיקים בדלין הימנו (פלא יועץ).
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר