מאגר ספרי קודש

תפילה כללית לאישה

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
רבון העולמים, אתה בראת אותי ועשיתני כרצונך, להיות עזר לבעלי, ונאמר: מה' אשה לאיש, והכל מאתך יתברך. עזרני וזכני להיות צנועה בתוך ביתי, ולכבד את בעלי ביותר מדי. ויהיה עלי מורא ממנו, ואעשה כל מעשי על פיו. ויהיה בעיני כמו מלך. ואהלך בתאות לבו, כפי רצונך, וארחק כל מה שישנא כדרך בנות ישראל הקדושים והטהורים.
ותשמר ותציל אותנו מן היצר הרע, שאורב תמיד לקלקל חס ושלום את השלום בית. ומתלבש עצמו במצות או על ידי בני אדם. הצלני נא שלא להיות נסתת אחרי יצר הרע, רק אקים: גמלתהו טוב ולא רע, כל ימי חייה. ותעזרני נא לרחק כל מה שמנגד בינינו, ולהתנהג בנחת ובסבלנות, באפן שהאוירה בבית תהיה ננוחה ושמחה. חנני שאזכה להיות: צופיה הליכות ביתה, בגשמיות וברוחניות, בנקיון הבית ובסדורו, ובעקר לסלק מביתי כל מיני דבורים רעים של שקר ושל לשון הרע, וכמו שלמדונו חכמינו הקדושים: בעון לשון הרע מריבה רבה בתוך ביתו של אדם. זכני נא לפקח עין ביותר על האמת והצניעות בבית ולהסיר כל מכשול. אתה הא-ל, הזן לכל, מקרני ראמים ועד ביצי כנים, רחם נא עלינו לפרנסנו בכבוד ובהרוחה מתחת ידך המלאה והרחבה והעשירה והפתוחה. ותשמרנו שלא נצטרך למתנות והלואות בשר ודם, כי גלוי וידוע לפניך שמתנתם מעטה וחרפתם מרבה. אנא אבי, אב הרחמן, זכני נא להיות אשה כשרה, לעשות רצון בעלי שחננת לי, ואתה יתברך, נא ונא היה נא עמנו, כל ימינו על האדמה שנזכה בתוך כל ישראל, להיות כרצונך הטוב, בכל, מכל, כל, ושיהיה ביתנו בית נאמן לך, וקים בנו: ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, יי צורי וגאלי: ברוך שומע תפלה:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר