מאגר ספרי קודש

תפילהאחד מפרושי ברכת מגן אבות

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
אחד מפרושי ברכת מגן אבות:
חיבים לכון בברכה מגן אבות בתפלת שמונה עשרה - אחרת לא יוצאים ידי חובה תפילה:
"ברוך "- מקור הברכות,
"אתה "- נוכח לשון קרבה,
"ה"- אדון הכל , היה הוה ויהיה,
"אלקינו"- תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם,
"ואלקי אבותינו"- אלוקותו עלינו מימי אבותינו,
"אלקי אברהם "- שגלה את מדת חסדו יתברך,
"אלקי יצחק" - שגלה את מדת גבורתו יתברך,
"ואלקי יעקב"- שגלה את מדת האמת של ה',
"הקל" -חזק ברחמים,
"הגדול" -מדת טובו עלינו,
"הגבור " - כובש כעסו,
"והנורא" - נוראות השגחתו בעולם,
"קל עליון"- מעל לכל תפיסה,
"גומל חסדים טובים"- עושה חסד כאלו בתור תשלום ,כדי שלא נתביש,
"וקונה הכל "- בורא הכל , ועל ידי הבריאה קנאן להיות שלו,
"וזוכר חסדי אבות} - זוכר את חסידותם של האבות,
"ומביא גואל לבני בניהם "- בזכות האבות,
"למען שמו" אם תמה זכות אבות גואלם למען פרסום שמו,
"באהבה " - וכל זה מחמת רב אהבתו לישראל,
" מלך"- מנהיג הכל
"עוזר "- למי שמשתדל,
" ומושיע " - בלי השתדלות,
" ומגן"- שהצרה לא תבוא,
" ברוך" - מקור הברכות,
" אתה "- נוכח ,לשון קרבה,
"ה'"- אדון הכל ,היה הוה ויהיה,
"מגן אברהם "- עזרה למעלה מן הטבע.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר