מאגר ספרי קודש

תפילה מרבנו תם לשמירה ולהצלחה

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
תפלה זו, קבלה מרבנו תם, האומר בכל יום אני ערב בדבר שלא יארע לו שום פגע רק כל אותו יום ויצליח בכל דרכו: {ספר "יוס, אמץ"}
בבקשה מכם מיכאל וגבריאל ורפאל, שתעמדו בתפלה בבקשה ובתחנונים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאצליח בכל דרכי ובכל מקום שאני הולך, הן מלסטים שלא יזיקוני, הן משדין, הן מלילין, הן האיש ואישה, מכל דבר רע, הן מחרב ודבר, הן מערב, הן מכל פרעניות ההולכים ובאים לעולם, מן הכול יצילנו ה' אלקי ישראל שלא ישלטו בי, לא בגופי ולא במאודי ולא בזרעי, יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי, שתהא השעה הזאת עת רצון לפניך, שתשמע את תפלתי ובקשתי : ה' צבאות עמנו, משגב לנו אלקי יעקב סלה: ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך: הושיעה, המלך יעננו ביום קראנו :
ג' פעמים המלאך הגואל אתי מכל רע, יברך את הנערים,
ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ:
ז' פעמים :לישועתך קויתי ה' :לפורקנך סברית ה':
ז' פעמים :גד גדוד יגודנו, והוא יגד עקב:
בך אצליח בדרכי , כמו שעשה יהושע בעברו הירדן עם ישראל במלחמה עם הענעני, ושב בשלום לארצו:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר