מאגר ספרי קודש

תפילה שעת תפילה

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
זו שעת מלחמה וצריכים לעשות הכנה לתפילה ולכוון מילה במילה ולהתפלל על עם ישראל שיחזירו בתשובה שלמה ושיבוא משיח, להתפלל בדבקות בקדושה וכדי להגיע לדרגה זו צריך לשמור על מחשבות טהורות לשמור על העיניים ועל נחת רוח וענווה כי נאמר לענווים נתן חן. וכשמגיעים לתפילה בהכנעה אז זה נקרא קורבן אמיתי שמקריב רמ"ח אברים ושס"ה גידים בריכוז עצום. וצריך לשפוך שיח לאבינו שבשמים שיקדש אותנו מבחינת קדושים תהיו, לכן נאמר בתהילים "קרוב ה` לכל קרואיו לכל אשר יקראו לו באמת" וכדי לקרוא לו באמת צריך עבודה פנימי שנאמר: "ואהבת את ה` אלוהך בכל לבבך". בשני היצרים יצר הטוב ויצר הרע כדי שהיצר הרע לא יפריע בתפילה צריכים הכנה לתפילה.

ההכנה לתפילה:
צריכה להתבצע מבחינת "אדם כי יקריב מכם קורבן לה`". כלומר ויתור על הנוחיות על הזמן על המנוחה על הכסף למען שמו יתברך כמו שנאמר "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" כלומר קודם כל בונים שמים שזה רוחניות אח"כ ארץ וכך האדם קודם כל יקריב את זמנו לעניני שמים וחפצי שמים כמו תורה וגמילות חסדים ואח"כ לעניני ארץ כמו אכילה שנה ועבודה אם זה הכרחי. בגישה זו ניתן לגשת לתפילה שהיא הקורבן לבורא עולם, וזיכרו את הכלל שמי שלא מקריב לא יכול להתקרב אלא להיתרחק יותר מבורא עולם שהקשר הרבה יותר רחוק ורופף וכשם שאינו מבטל רצונו לרצונך גם הקב"ה לא יבטל רצונך לרצונו. לכן יהודים יקרים אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, וצריכים להתפלל ולהתבודד בקריאת שמע על המיטה בהקרבה ולעשות חשבון נפש כמו בעל עסק שבסוף היום בודק את הכנסותיו מול הוצאותיו ומחפש מקום לשפר, כך גם עבודת התפילה צריכה לפעול לחפש עזרה ותושיה מבורא עולם לשפר את מעשיו ולקיים את מיצוותיו שהם רצון ה`.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר