מאגר ספרי קודש

התפילה לתשובה ולאריכות ימים

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
התפילה לתשובה ולאריכות ימים: וכן להצלחה וישועה בכל הענינים נא התר האמריתה מדי יום ביומו בלי נדר ויעזור ה' שאחרי 120 שנה תצא מן העולם לא חטא התפילה מצאנו באמתחת הכתבים והיא מעט הכמות ורב
האיכות {מובאת בתחילת ספר ליקוטי תפילות רבי נתן מברסלב או מצורפת לקונטרס תיקון כללי לרבי נחמן מברסלב ושונתה ללשון רבים:

רבונו של עולם, עלת העלות וסבת כל הסבות, אנת לעלא לעלא מן כלא, ולית לעלא מנך, דלית מחשבה תפיסא בך כלל, ולך דומיה תהלה ,ומרומם על כל ברכה ותהלה, אותך נדקש ,אותך נבקש ,שתחתר דרך כבושה מאתך, דרך כל העולמות ,עד ההשתלשלות של כל אחד מכלל ישראל, וכן שלי ושל משפחתי, במקום שאנו עומדים ,כפי אשר נגלה לך, יודע תעלומות, ובדרך ונתיב הנה תאיר עלינו אורך, להחזירנו בתשובה שלמה לפניך באמת, {ובפרט את פלוני/ת בן /ת פלונית} בקביעות ובמסירות נפש, ולקרבנו לכל הצדיקים והחסידים האמיתיי ובפרט לרבי נחמן מברסלב בן פיגא בן שמחה זע"א להיות חסיד ברסלב אמיתי, מתוך שמחה, בחסד וברחמים מאתך יתברך, בלי יסורים, כפי רצונך באמת, כפי רצון מבחר הברואים, לבלי לחשוב במחשבתנו שום מחשבת חוץ ושום מחשבה ובלבול שהוא נגד רצונך, רק לדבק במחשבות זכות צחות וקדושות בעבודתך באמת בהשגחך ובתורתך, הט לבי אל עדותיך, ןתן לנו לב טהור לעבדך באמת, וממצולות ים תוציאנו לאור גדול חיש קל מהרה, תשועת ה' כהרף עין, לאור באור החיים כל ימי חיותנו על פני האדמה, ונזכה לחדש נעורינו, הימים שעברו בחושך, להחזירם אל הקדושה מעכשו לנצח ברחמיך ובחסדיך מאתך יתברך, במחשבה בדבור ובמעשה, מתוך שמחה אמיתית ובלי יסורים, ותיהיה יציאתנו מן העולם כביאתנו, בלא חטא במחשבה בדבור ובמעשה, מתוך שמחה אמיתית ונצחית ובלי יסורים, ונזכה לחזות בנועם ה' בהיכלו כלו אומר כבוד, אמן סלה ועד.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר