מאגר ספרי קודש

תפילהולכל מי שזקוק להצלחה ולישועה

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
מרבינו חיים מוואלז'ין ז"ל:
מובא בספר "נפש החיים " שעד ג פרק ויש לומר זאת בכל יום, ובפרט לפני פעילות מבצעית וכן לומר להצלחה וישועה ובאמת הוא ענין גדול ומגלה נפלאה ולהסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו בו שום רושם כלל, כשאדם קובע בלבו לאומר הלא ה' הוא האלוקים שאמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם בכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בלבו בטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרוצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל, וכך יאמר :אני קובע בלבי, שה' הוא האלוקים אמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם בכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ואני מבטל בלבי בטול גמור ואיני משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, אבי שבמשים הדריכני בדרך האמת האמיתית בכל דרכי, בחסד וברחמים בלי יסורים ומתוך שמחה {וכן יפרט יבקשתו,}

סיפר הגר"ח מבריסק שבמאמר התחזקות זה של "נפש החיים" עבר את המלחמה {מלחמת העולם הראשונה} בשלום !
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר