מאגר ספרי קודש

תפילה למען ה' יתברך

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
אחים אחיות יקרים בכוחנו לקרב את הגאולה השלמה, בורא עולם יתברך שמו, מחכה לנו,
ורוצה לגאול אותנו במהרה, אנחנו רק צריכים לבקש מעומק הלב ובכונה ומיד נגאל, נא התפללו תפילה זו לקרוב הגאולה בכונת הלב , ויהי רצון שנגאל מהר ובנחת בחסד וברחמים כל ישראל אמן

תפילה להחיש את הגאולה:
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתקבל ברצון את תפלות עמך ישראל , שהתפללו אליך בכל הדורות , בכל מקום שהוא בעולם ובפרט בארץ ישראל הקדושה , ובזכות תפלות אלו תטה את הכף , לגאל עמך ישראל גאלה שלמה בחסד וברחמים בניסים ובנפלאות ,"ותשעבד תחתיך את הדם שהוא מלכות אדום,ואת בחלב שהוא מלכות ישעאל , בזכות כל בצדיקים האמתיים שהיו עד היום הזה , ובזכות כל הצדיקים האמתיים שנמצאים עמנו היום , בזכות שאנו מקוים לראות את גאולתך השלמה , אנא ה' שלח לנו מיד את אליהו הנביא עבדך, את מלך המשיח ותמליך אותו על עם ישראל ועל כל העולם כלו , אנא ה' אל תשיבנו ריקם מלפניך כי בך אנו בוטחים , עננו ואל תאחר , לישועתך קויתי ה' , יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר