מאגר ספרי קודש

תפילה שמירת השבת

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
כי אשמרה שבת אל ישמרני דברי התעוררות מהצדיק כאשר יהודי היה מגיע אלי מלא יסורים צרות ומחלות ומבקש את עזרתי בתקוה ובאמונה לזכות בברכה ובישועה, היתי מחזקו ומעורו שיש בורא לעולם שהוא רופא והוא המושיע מכל צרה ומצוקה אליו האדם היה יודע שהשבת היה מקור הברכה, והיה משתדל לשומרה כהלכתה הוא לא היה נקלע לשום צרה הזוהר הקדוש אומר שאם עם ישראל ישמרו שתי שבתות יבוא המשיח ותהיה גאולה לעם ישראל, כאשר אדם מחלל את השבת לא די שהוא מביא צרה על עצמו אלא הוא גורם לכל עם ישראל צער בזה שהוא מעכב את המשיח, לכן בזמן הזה שזה זמן ביאת המשיח יש הרבה צרות ואסונות בעם ישראל , אם כן אחים יקרים בואו נשמור שתי שבתות, כדי שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן

מעלות שמירת השבת:
שמירת השבת שקולה כנגד כל התורה כולה
על ידי שמירת שבת זוכין לאמונה ולשמחה
על ידי שמירת שבת זוכין לפרנסה טובה
על ידי שמירת שבת ניצל מפגעים רעים
על ידי שמירת שבת מוחלין לו על עוונותיו
על ידי שמירת שבת יצליח בכל מעשה ידיו
על ידי שמירת שבת אפשר לזכות לרפואה
על ידי שמירת שבת אפשר לזכות רפואה
על ידי שמירת שבת אויבוי נופלים לפניו
על ידי קידוש שבת מושך על עצמו קדושה
על ידי קדושת שבת ממשיכין אור לימי החול
על ידי הדלקת נרות שבת זוכין לשלום בית

עונש חילול השבת:
כל המחלל שבת חייב מיתה
על ידי חילול שבת מושך על עצמו קללה
על ידי חילול שבת אין לו ברכת במעשה ידיו
על ידי חילול שבת מושך על עצמו עצבות
על ידי חילול שבת אין לאדם שלום בבית
על ידי חילול שבת גורם לעצמו חולאים רעים
על ידי חילול שבת מעכב את ביאת המשיח
כל מי שעבוד בשבת חייו אינם חיים וסופו רע ומר

תפילה נוראה {מלוקט מליקוטי תפילות}
רבונו של עולם, אתה ברחמיך נתת לנו מתנה טובה הזאת, שהיתה בבית גנזיך ושבת שמה, על כן באתי להפיל תפלתי ותחנתי ובקשתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, כשם שגברו רחמיך וחסדיך לתן לנו מתנה טובה קדושה הזאת, כן תעניקנו מטובך הגדול, ותשפיע עלינו ממעון קדשתך ותעזרנו לקבל מתנה טובה קדושה בזאת, שנזכה לקבל שבת בקשה גדולה ובשמחה וחדוה רבה ועצומה, ונמשיך עלינו קדשת שבת תמיד, ותרפאנו מכל מכאובינו ומכל תחלואינו ותעלה רפואה שלמה לכל מכותינו {ובפרט להחולה פלוני בן פלוני וכו`} אל נא רפא נא לנו כי אתה ידעת את מכאובינו בגוף ונפש , רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה, ותמשיך עלינו על על ידי קדשת שבת ,הארת התשובה עלאה ונזכה מהרה לשוב בתשובה שלמה לפני באמת, ותזכנו לתשובה מאהבה כרצונך הטוב!
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר