מאגר ספרי קודש

תפילה לשמירת הלשון והאוזנים

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
רבונו של עולם, יהי רצון מלפניך אל רחום וחנון, שתזכני היום ובכל יום לשמור פי ולשוני לבלי להלכד בדיבורים אסורים ובעוון לשון הרע ורכילות
ואהיה זהיר מלדבר אפילו על איש יחידי, כל שכן מלדבר על כלל ישראל וכל שכן מלהתרעם על מדותיו של הקדוש ברוך הוא. ואזהר מלדבר דברי שקר, חנופה, ליצנות, אונאת דברים, הלבנת פנים, גאווה, מחלוקת, כעס וכל דיבורים אסורים. וזכני שלא לדבר כי אם דבר הצריך לענייני גופי ונפשי, ויהיו כל מעשיי ודיבוריי לשם שמיים.

תפילה לשמירת האוזניים (מלשון הרע):
רבונו של עולם, בראת בי אוזניים לשמוע דברי קדושה
ודברי תורה, אוי לי כי טמאתי אותם בשמוע דברי נבלה ולשון הרע וכל דברים האסורים ובכללם דברים בטלים אוי לאוזנים שכך שומעות, והנני מתחרט מאד על זה, והריני משחר פניך שתעזרני שאשמור עצמי מלשמוע דבר שאינו הגון וכל שכן שאשמור עצמי שלא להיות במקום שמדברים עליו דברים שאינם הגונים, וכל מה ששמעו אוזני דברים שלא כרצונך, עזרני נא שיהיו נשכחים ממני לגמרי, וזכני שאפילו בשוגג ושלא במתכוון ואפילו על ידי אונס, לא ישמעו אוזניי לדבר שאינו הגון ויהיו אוזניי מקודשות ושומעות כי אם דבר מצווה.
(מספר התחינות והבקשות)
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר