מאגר ספרי קודש

תפילהודוי וזריזות

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
אנא ה' למדני להודות לך מעתה ולשמח נפשי באופן שאזכה על ידי השמחה להתודות אליך בלב נשבר באמת ואזכה לרפש כל שיחתי לפניך בכל לב ונפש ובבכיה גדולה מתוך שמחה, אבי צורי גואלי ופודי החפץ בטובתי וצופה להטיב אחריתי... חזקני ואמצני להגביר בכל פעם שמחה על העצבות וזכני ברחמיך העצומים ובדרכי עצותיך הנפלאות להיות בשמחה תמיד ולא אניח את העצבות להתקרב אלי בשום אופן, זכני והקימני נא ברחמיך ונפלאותיך מכל הירידות והנפילות שנפלתי עד הנה... כי אתה מקים מעפר דל ואביון כמוני, זכני לזריזות ושמחה המחיים את המוח, ושאזכה לעשות כל מצוותיך בזריזות ובכוח גדול עד שאזכה להזיע בשעת עשית המצוות {ועל ידי זה יצאו ממני כל הדמים העבורין וכל הארסיים הרעים, הכל יצא לחוץ על ידי הזעה הטובה}
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר