מאגר ספרי קודש

תפילה שיזכה האדם לניגונים

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
תפילה שיזכה האדם לניגונים דקדושה וליזהר מניגונים רעים:
זכני נא לתקון הברית ועל ידי זה יזדכך קול רנתי, ושמרני והצילני מנגוני יללה ועצבות שמזמרים הרשעים שמזיקים מאוד, וזכני להזהר מנגונים בשביל ממון וכבוד והתפארות זכני נא לשמוע נגונים ממנגנים כשרים והגונים ואזכה על ידי נגנתם לדבק עצמי בך יתברך בדבקות גדול ולהמתיק דינים, וזכני נא מעתה לנגן אותיות התפילה בשמחה ובבהירות גדול, ואזכה על ידיזה להחיות את עצמי ואת עמך ישראל ולשמח נפשנו ולדבק עצמנו לך יתברך ,בפרט בשבתות וימים טובים ובשמחה של מצוה, אנא יהוה הושיעה נא את כולנו עמך ישראל שנזכה לשמוע את הנגון של הצדיק הגודל האמיתי במהרה בימינו אמן ואמן!
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר